Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1) Nastavení DNS serveru

  • Zde nastavte IP adresy DNS serverů. Je dobré nastavit DNS server 2 jako zálohu (můžete například využít Google DNS server na IP adrese 8.8.8.8)

2) Nastavení doménového jména

  • Nastavte doménové jméno do kolonky znázorněné na obrázku
  • Pro správnou registraci brány, nastavte také Caller ID, případně Uživatelské jméno a Heslo, pokud SIP proxy vyžaduje autentizaci

3) SIP registrace

  • Pro registraci na SIP proxy server pomocí doménového jména musí být tento parametr nastaven na IP adresu 0.0.0.0