Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Příjem či vysílání multicast streamu z/do interkomu 2N® Helios IP je funkce, která může být využita pro nouzová hlášení nebo pro jakákoliv oznámení zaslaná z/do 2N® IP Audio Manager. Jak nastavit oba uvedené scénáře můžete najít v návodu níže. 

Jak nastavit příjem multicast streamu z 2N® IP Audio Manager

Pokud chcete nastavit 2N® Helios IP jako audio destinaci pro 2N® IP Audio Manager, musíte jej připojit jako RTP destinaci.

Nastavení 2N® IP Audio Manager

Otevřete 2N® IP Audio Control Panel a jděte do sekce Destinace & Zóny. Zde klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost "Vytvoř RTP destinaci".

Poté vyberte právě vytvořenou RTP destinaci a zadejte IP Adresu a Port, na které bude váš 2N® Helios IP poslouchat.

V posledním kroku konfigurace 2N® IP Audio Manager jděte do sekce Relace a vytvořte novou relaci. Té následně přiřaďte v předchozím kroku vytvořenou RTP destinaci jako destinaci, do které bude vysíláno.

Nastavení 2N® Helios IP

Nastavení 2N® Helios IP je v tomto scénáři velice jednoduché. Jediné, co musíte udělat, je jít do sekce Další nastavení -> Multicast a aktivovat příjem multicastu. Zde již pouze zadáte Adresu a Port, ze které chcete vysílání přijímat. Oba tyto parametry musí být shodné s těmi, které jste zadali v 2N® IP Audio Control Panel

 

Jak nastavit vysílání multicast streamu do 2N® IP Audio Manager

Pokud chcete použít 2N® Helios IP pro hlášení do všech destinací připojených k 2N® IP Audio Manager, je nutné jej připojit jako nový RTP zdroj.

Nastavení 2N® IP Audio Manager

Otevřete 2N® IP Audio Control Panel a jděte do sekce Zvukové zdroje. Zde zvolte možnost Přidat RTP zdroj a zadejte Port a IP adresu, na které budete vysílat.

Po vytvoření RTP zdroje jděte do sekce Relace a vytvořte novou relaci. Jako zdroj zvuku vložte právě vytvořený RTP zdroj a specifikujte, do které destinace či zóny chcete vysílat. Když máte vše správně nastaveno, nezapomeňte relaci aktivovat. 

Nastavení 2N® Helios IP

Pro nastavení funkce vysílání z 2N® Helios IP musíte použít funkci Automatizace.

Pokud při takovémto nastavení uživatel stiskne na vrátníku tlačítko rychlé volby na pozici 5 (uvažujeme šesti tlačítkový vrátník), pak dojde k odeslání multicastového příkazu pro přehrání definovaného uživatelského zvuku (upozornění na hlášení). Tento zvuk je přehráván po dobu 2 s. Po tomto čase je možné začít do vrátníku mluvit a ten bude posílat tento multicastový provoz do 2N® IP Audio Manager. Pokud chcete multicastové vysílání ukončit, stiskněte opět tlačítko rychlé volby na pozici 5.

 

Zde jsou zobrazeny celé příkazy použité v pravé části obrázku:

Key=%5

ClockEvent=1;Condition=3;ResetValue=0

Condition=2

Channel=1;Address=239.0.0.230;Port=21212;Condition=2;Event=6

Channel=1;Event=1;Condition=3

StartEvent=1;Delay=2s

Command=usersound;Event=1;Condition=

 

Poznámka: Veškeré příkazy použité v sekci „Automatizace“ jsou podrobněji vysvětleny v našem 2N® Helios IP Automation manuálu, kde jsou také uvedeny jednoduché příklady použití. Tento manuál si můžete stáhnout na našich webových stránkách:

http://www.2n.cz/cz/produkty/interkomove-systemy/ip-interkomy/helios-ip-vario/ke-stazeni/