Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zabezpečení dveří proti neoprávněnému vniknutí lze nastavit na 2N IP Interkomu v sekci Automatizace díky příslušenství, které nabízíme. Jedná se o 2N IP Interkom Dveřní magnetický kontakt (objednací číslo 9159012) a o 2N IP Interkom Odchodové tlačítko (objednací číslo 9159013). Tuto funkci využijete pro zvýšení bezpečnosti v budovách a prostorách, do kterých je vstup chráněn dveřmi bez kliky (z obou stran je koule). Jedná se tedy o banky, finanční centra, kanceláře, laboratoře, serverovny a spousta dalších prostor.

Uvažujme, že máme elektrický zámek připojený k aktivnímu výstupu OUT1 2N IP Interkomu. Dále máme dveřní magnetický kontakt a eventuálně odchodové tlačítko připojeno do příslušných vstupů nacházejících se na čtečce karet (jedná se o vstup IN1 a IN2, které jsou na čtečce karet) nebo I/O modulu (v případě 2N® IP Verso). Stisknutím odchodového tlačítka, které je umístěno uvnitř budovy či dané místnosti (2N IP Interkom je umístěn vně), nebo v případě autorizace uživatele na vrátníkovém modulu instalovaném zevnitř, dojde k sepnutí zámku, dveře se otevřou a dveřní magnetický kontakt se rozpojí. V takovémto případě je vše v pořádku, dveře se otevřou a Vy můžete bez problémů opustit budovu. Pokud však dojde k rozpojení dveřního magnetického kontaktu, aniž by toto bylo inicializováno stiskem odchodového tlačítka (či jiným způsobem - např. přiložením karty k RFID čtečce karet), potom se s největší pravděpodobností jedná o vloupání, došlo k násilnému vyražení dveří a spustí se alarm!

Jak toto nakonfigurovat?

Veškerá potřebná nastavení jsou znázorněna na níže uvedených obrázcích. Pro správné nastavení této funkce stačí nastavit jeden spínač, udělat příslušná nastavení v sekci Automatizace a použít na vrátníku jeden logický vstup.

Pro nastavení této bezpečnostní funkce musíte mít k dispozici Enhanced Integration (do v2.35) nebo Gold (od v2.35) licenci.

  • Tato licence Vám umožní přístup do sekce Automatizace, kde se nastavují veškeré potřebné akce spojené se zabezpečením dveří proti neoprávněnému vniknutí.

Je třeba 2N IP intercom s firmwarem v2.24 či novějším.

Nastavení Spínače 1:

Tento spínač ovládá výstup Output 1, ke kterému je fyzicky připojen elektrický zámek. Elektrický otvírač nebo zámek je nutné vždy připojit na 12V výstup interkomu "Output" pomocí bezpečnostního relé pro zajištění bezpečnosti instalace. Relé na základní jednotce "Relay" slouží ke spínání osvětlení nebo dalších periferií, které není nutno zabezpečovat.

Pro zvýšení bezpečnosti je vždy doporučeno použití 2N® Bezpečnostní relé (obj. č. 9159010) viz. FAQ.

Spínač je nastaven do monostabilního režimu, což znamená, že po aktivaci je zámek odemčen po dobu 5 sekund a poté se opět zamkne (dobu, po kterou je zámek sepnut, je možné měnit v závislosti na aktuálních potřebách). 

Nastavení funkce Detekce neautorizovaného otevření dveří:

Musíte povolit funkci "Detekce neautorizovaného otevření dveří" pro konkrétní spínač (v našem případě pro spínač 1) a nastavit, ke kterému vstupu je magnetický dveřní senzor připojen. Používáte-li odchodové tlačítko, přiřadíte mu zde též unikátní logický vstup. 

Nastavení v sekci Automatizace:

Tato automatizace ke stažení zde: Unathorized Door Open .am

Výše uvedená nastavení znamenají, že pokud 2N IP Interkom detekuje logickou změnu vstupu z magnetického zámku, zkontroluje, zda byly dveře legálně otevřeny (jakýmkoli způsobem autorizace), a pokud ne, rozpoznaly je jako neautorizované otevření dveří. V takovém případě automatizace spustí zvuk alarmu nebo může provádět další činnosti, jako je například odesílání příkazu HTTP bezpečnostní kontrole, odeslání e-mailu atd. 

 

Poznámka: Všechny bloky použité v sekci Automatizace jsou podrobně popsány v našem manuálu pro Automatizaci, kde jsou také některé příklady. Tato příručka je k dispozici na našich webových stránkách:

https://wiki.2n.cz/hip/auto/latest/cs

 

                  Další informace:

 

Elektrický otvírač nebo zámek je nutné vždy připojit na 12V výstup interkomu "Output" pomocí bezpečnostního relé pro zajištění bezpečnosti instalace. Relé na základní jednotce "Relay" slouží ke spínání osvětlení nebo dalších periferií, které není nutno zabezpečovat.

Pro zvýšení bezpečnosti je vždy doporučeno použití 2N® Bezpečnostní relé (obj. č. 9159010) viz. FAQ.