Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N Security Relay je určeno k libovolnému modelu 2N IP Interkomu s verzí firmwaru 1.15 a vyšší. Výrazně zvyšuje bezpečnost připojeného elektrického zámku – znemožňuje otevření elektrického zámku jakoukoliv násilnou manipulací s interkomem.

Funkce:

2N Security Relay je malé zařízení instalované mezi  2N IP Interkomem, který je umístěn mimo zabezpečený prostor, a elektrickým zámkem zabezpečujícím vstup do zabezpečeného prostoru.

2N Security Relay obsahuje relé, které je aktivováno pouze při přijetí platného kódu vyslaného z interkomu.

Technické parametry:

 • Pasivní výstup: NO / NC kontakty, až 30V/1A AC/DC
 • Aktivní výstup: typicky 8 až 13 V DC podle napájení (adaptér: napětí zdroje minus 0.6V), max 700mA
 • Rozměry: 56x31x24mm
 • Váha: 20g

Instalace:

2N Security Relay nainstalujte na dvouvodičové vedení mezi interkom a elektrický zámek dovnitř zabezpečeného prostoru (typicky za dveře). Zařízení je napájeno i řízeno po tomto dvouvodičovém vedení a je tedy možné jej doplnit i do stávající instalace. Díky kompaktním rozměrům lze zařízení umístit i do běžné instalační krabice.

Nastavení pro 2N® IP Vario:

Nastavení je obdobné níže uvedenému, navíc je třeba nastavit piny na konfiguračním konektoru základní desky do pozice relé spínací (na nastavení napájení zámku nezáleží). Po následném nastavení Security módu je relé napájeno a plní svou funkci. Nastavení konfiguračních pinů je popsáno v 2.3 Elektrická instalace

Připojení:

Poznámka:  V obou případech je třeba dodržet předepsanou polaritu (viz. obrázek níže).

2N Security Relay je k interkomu připojeno takto:

 • na aktivní výstup interkomu (OUT1 nebo OUT2)

Elektrický zámek může být na výstup 2N Security Relay připojen dvěma způsoby:

 • na aktivní výstup 12V/700mA DC
 • na reléový výstup se sériově zapojeným externím zdrojem

Zařízení podporuje také odchodové tlačítko (je možné použít 2N Odchodové tlačítko s objednacím číslem 9159013) zapojené mezi svorky "PB" a  "2N IP". Sepnutím odchodového tlačítka se aktivuje výstup na dobu 5 sekund.

Signalizace stavu:

Pro indikaci stavu slouží dvě LED diody po stranách vstupní svorkovnice. V níže uvedené tabulce je přehled možných stavů, ve kterých se může 2N Security Relay nacházet:

Poznámka: Označení "Zelená LED" v tabulce odpovídá "LED1" z obrázku výše a "Červená LED" odpovídá označení "LED2".

Konfigurace:

 1. Připojte 2N Security Relay k správně nastavenému výstupu spínače interimu – toto nastavení je popsáno níže v podkapitole "Jak nastavit 2N IP interkom", příp. můžete využít Konfigurační manuál pro 2N IP Interkom. Ujistěte se, že alespoň jedna LED na 2N Security Relay svítí nebo bliká.
 2. Uveďte zařízení do programovacího režimu stiskem a podržením resetovacího tlačítka po dobu 5 s (červená i zelená dioda se rozblikají). Resetovací tlačítko je označeno jako SW1 na výše uvedeném schematickém obrázku.
  Sepněte libovolným způsobem (pomocí klávesnice, telefonu apod.) spínač interkomu. První kód odeslaný z interkomu bude zapamatován a považován za platný kód. Po inicializaci kódu přejde 2N Security Relay do provozního režimu (bliká zelená LED).

Po dokončení instalace si můžete být jisti, že nikdo již nebude moci otevřít Vaše dveře pomocí obyčejné 12V baterie (či jiného 12V zdroje) umístěné mezi interkom a bezpečnostní relé, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku.

2N Security Relay je nastaveno tak, že musí na svém vstupu přijmout speciální signál (kód pro otevření zámku). Pouze na základě přijetí tohoto signálu dojde k sepnutí výstupu na bezpečnostním relé (aktivního či pasivního), ke kterému je zámek připojen, a dveře se otevřou.

Jak nastavit 2N IP Interkom – FW verze 2.6 a vyšší

Konfigurace interkomu 2N IP Interkom je velmi obdobná jako v předchozím případě. Jděte do sekce "Hardware – Spínače – Spínač 1" a ověřte, zda je tento spínač povolen (aktivní). Dále zvolte "Řízený výstup", do kterého je 2N Security Relay zapojeno, a také nastavte "Typ výstupu" jako "Security". Na závěr nastavte Vámi požadované kódy spínačů tak, jak je ukázáno na níže uvedeném obrázku.

Jak nastavit 2N IP Interkom – FW verze 2.5 a starší

Konfigurace 2N IP Interkomu je velmi jednoduchá. Jděte do sekce "Základní nastavení – 1. Spínač" a ověřte, zda je tento spínač povolen (aktivní). Dále zvolte příslušné "Výstupní relé", do kterého je 2N Security Relay zapojeno, a také nastavte "Typ výstupu" do "Bezpečnostního" módu. Na závěr nastavte Vámi požadované kódy spínačů tak, jak je ukázáno na níže uvedeném obrázku.

 

 

                  Další informace: