Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro instalaci programu AoC reader (soubor NsAocRSetup_verze.exe) spusťte jeho Setup Wizard a nastavte parametry dle následujících kroků. Instalujte pouze kompatibilní verzi vzhledem k aktuální verzi firmwaru Vašeho Netstaru

Nastavte IP adresu a přihlašovací údaje odpovídající CPU 2N Netstar

Zvolte umístění pro ukládání AoC souboru (formát txt)

Vyberte umístění pro instalaci programu na vašem PC

Spusťte program AoC reader - ikona NsAocR.exe

Ukázka zachycených AoC zpráv uložených do poznámkového bloku