Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seznámení se scénářem

Ovládání zámku pomocí časového profilu je jedna z řady funkcí, kterou lze v 2N IP Interkomu nastavit v sekci Automatizace. Kdy a pro koho může být tato funkce užitečná? Představte si, že jste prodavač (prodavačka) v obchodě s otevírací dobou od 8:00 do 17:00 hod. Během tohoto času je žádoucí, aby zámek dveří byl neustále odemčen a zákazníci mohli bez problému navštívit obchod. Mimo pracovní dobu budou dveře uzamčeny a pro jejich otevření bude nutné použít 2N IP Interkom (zadat DTMF kód či přiložit RFID kartu). Dále může být této funkce využito v kancelářské budově s různými odděleními, kde je pevná pracovní doba. Můžete tak zajistit, že dveře mezi jednotlivými odděleními budou během pracovní doby neustále odemčeny a zaměstnanci tak nebudou nuceni mít neustále při sobě RFID kartu či zadávat různé kódy. Mimo pracovní dobu však bude nutné požít 2N IP Interkom pro autorizovaný vstup.

 

Jak nastavit ovládání zámku přes časové profily

Poznámka: Abyste mohli níže uvedené nastavit, je nezbytné mít v 2N IP Interkomu nahranou Enhanced Integration (do v2.35) nebo Gold (od v2.35) licenci.

Nastavení v této sekci je poměrně jednoduché a lze jej udělat ve třech následujících krocích. Nejprve musíte nastavit čas (periodu), jak často bude 2N IP Interkom kontrolovat, zda je daný profil aktivní či nikoliv. Na výše uvedeném obrázku je nastavena perioda 15 s, nicméně toto nastavení záleží pouze na Vašich potřebách. V následujícím kroku je nastavena podmínka týkající se konkrétního časového profilu, na jehož základě bude zámek ovládán. Na závěr pouze nastavíte akci pro aktivaci spínače. Parametry této akce jsou dříve nastavená událost a podmínka a dále je také nutné specifikovat číslo spínače, přes který bude spínán zámek.

  • Automatizaci si můžete stáhnout zde: Zamek.am

Nastavení spínače

Nastavte spínač do "Monostabilního" módu s dobou sepnutí odpovídající nastavené periodě v události "Timer" (příp. lze nastavit i dobu nepatrně delší, což vám zajistí, že zámek bude opravdu neustále odemknut). Dále je doporučeno vypnout zvukovou signalizaci, abyste každých 15 s nedostávali zvukové oznámení o sepnutí zámku.

Jak nastavit ovládání zámku přes nastavení spínače


Dodatečné informace

  • Testováno na 2N OS v2.37 s GOLD licencí
  • Poslední aktualizace 26. ledna 2023

 

Poznámka: Všechny funkce použité v sekci Automatizace jsou podrobně popsány v našem manuálu pro Automatizaci společně s příklady použití.

                  Další informace: