Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Díky použití funkce kanálů může každá 2N® Net Audio Decoder jednotka přijímat až 4 audio streamy. Posluchač si pak může vybrat, jaký hudební kanál chce právě poslouchat.

Můžete například vytvořit 4 kanály s různým žánrem hudby:

 • ROCK – na kanálu č. 1
 • BLUES – na kanálu č. 2
 • FUNKY/JAZZ – na kanálu č. 3
 • CHILL–OUT – na kanálu č. 4

v případě muzea či galerie můžeme použít kanály pro různé jazykové mutace výkladu:

 • ANGLICKÝ komentář
 • FRANCOUZSKÝ komentář
 • ŠPANĚLSKÝ komentář
 • NĚMECKÝ komentář

Kanál, který chcete právě poslouchat (žánr hudby, jazykovou mutaci), můžete změnit použitím dálkového ovladače či pomocí tlačítek přímo na 2N® Net Audio Decoder jednotce. V druhém případě je třeba změnit mód tlačítek z ovládání hlasitosti na ovládání kanálů - viz obrázek níže.

Jak vytvořit 4 kanály s různým obsahem hudby:

 1. V menu Relace "Vytvořte 4 nové relace"
 2. Do každé relace přidejte zdroj audia. V našem případě to jsou 4 různé playlisty, případně bychom mohli použít 4 různé internetová rádia či jiný zdroj.
 3. Přidejte 2N® Net Audio Decoder jednotky či zóny do pole destinations v každé relaci - do každé relace přidejte stejné 2N® Net Audio Decoder jednotky/zóny. Tím zajistíte, že každá jednotka 2N® Net Audio Decoder jednotka bude schopna přijímat tyto 4 kanály. 
 4. Nastavte kanál 1 - 4 na každé relaci.
 5. Zapněte všechny relace z polohy OFF na ON.
 6. Nyní si můžete na 2N® Net Audio Decoder jednotce vybrat, jaký kanál chcete poslouchat.

Obrázek: vytvoření relací pro vysílání 4 kanálů

Nastavení tlačítek na 2N® Net Audio Decoder jednotce pro ovládání kanálů:

Abyste mohli ovládat kanály přímo na 2N® Net Audio Decoder jednotce, je třeba změnit mód tlačítek. V menu Destinace & Zóny klikněte na vybranou 2N® Net Audio Decoder jednotku a změňte parametr "Mód tlačítka" z Hlasitosti na Kanál.

Obrázek: nastavení módu tlačítka