Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Nastavení vrátníku. Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu 2N® IP Interkomu
  2. Konfigurace Video kodeku. V menu Services - Telefon - Video nastavte parametry vrátníku dle obr. 1

                                                                                                                      obr. 1

3. Nastavení audio kodeku. V menu Služby - Telefon - Audio nastavte parametry dle obr. 2

 

                                                                                 Obr. 2

4. Nastavení parametrů v SW Digifort. V menu Digifort IP Surveilence system - Administrace přidejte novou kameru v menu Digifort Servery - Záznamový server - Kamery a nastavte parametry dle obr. 3, Výrobce ONVIF, adresa kameru dle nastavení ve Vaší síti a port 80. Dále poté přístupové údaje pro uživatele a Heslo. Defaultní nastavení admin/2n - Doporučujeme změnit z důvody větší bezpečnosti!

Obr. 4

5. Nastavení Media profilu v SW Digifort. V menu Kamery - Media profily nastavte parametry dle obr. 5, tj H.264 jako kompresi videa, zaškrtnout položku Aktivovat audio a případně profil streamu, je-li požadováno. (audio je nahráváno kontinuálně i v případě, že je v SW zvoleno nahrávání dle pohybu)

Obr. 5

6. Příklad zobrazení videa v SW digifort

7. Příklad přehrávání videa v SW Digifort