Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V některých případech je potřeba vytvořit a nahrát vlastní tón do Netstar. Například je nutné vytvořit IVR, ale v seznamu progres tónů chybí požadovaný tón.

Důležité vědět správný formát audio souborů: 8kHz, 8bit, mono, Alaw, wav. Form mp3 není podporován.