Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto FAQ vás naučí jak připojit vaši GSM bránu k vaší IP pobočkové ústředně. Pokud vám po nastavení brány podle tohoto FAQ neprochází odchozí hovory, podívejte se na naše FAQ jak správně routovat hovory podle odchozího čísla (Směrování do GSM/UMTS - volba SIM podle volaného čísla - prozatím pouze v anglickém jazyce). Je možné, že číslo, které vytáčíte, neodpovídá číslovacímu plánu nastavenému ve vaší bráně a ta hovor odmítne.

 

Všechny 2N GSM brány je možné připojit k IP pobočkové ústředně, která podporuje SIP-ové hovory.

GSM bránu je možné připojit dvěma způsoby - pomocí SIP trunku a pomocí SIP proxy. Veškeré nastavení brány je děláno přes webové rozhraní.

SIP trunk

Pro připojení vaší brány pomocí SIPového trunku k vaší IP pobočkové ústředně, přihlaste se do webového rozhraní vaší brány a jděte do části Nastavení brány -> VoIP parametry a posuňte se na stránce až na její spodní okraj. Na spodním okraji stránky naleznete tabulku IP adres

Vyplňte tuto tabulku podle obrázku níže, kde:

 • IP adresa VoIP karty je IP adresa VoIP karty (tato IP adresa musí být vyplněna, jinak vám hovoru nebudou správně fungovat, prosím ujistěte se, že máte VoIP kartu připojenou do sítě)
 • SIP proxy (IP->GSM) je IP adresa vaší IP pobočkové ústředny. Upřesněte prosím port na kterém bude vaše brána naslouchat po příchozí SIP komunikaci (v továrním nastavení je to port 5060)
 • SIP proxy (GSM->IP) je IP adresa vaší IP pobočkové ústředny. Upřesněte prosím port na kterém bude vaše brána odesílat SIP komunikaci  (v továrním nastavení je port 5060)
 • Přejděte do části Nastavení brány -> Módy portů a změňte parametr pro GSM na Směrovat všechny příchozí hovory do GSM a parametr pro VoIP na Směrovat všechny příchozí hovory do GSM

 • Přejděte do části Nastavení brány -> GSM odchozí skupiny a změňte Způsob zpracování příchozích hovorů na Přijmout příchozí hovor + oznamovací tón

 

Jako poslední věc si zkontrolujte hardware vaší brány

 

  • Připojte Ethernetový port CPU do vaší sítě. Připojte Ethernetový port VoIP karty do vaší sítě.
  • Vyndejte GSM karty z vaší brány, vsuňte SIM karty do držáků na GSM kartě, zastrčte GSM kartu zpět do brány.
  • Připojte antény ke všem GSM kartám.

SIP proxy

Vaší bránu můžete připojit k vaší IP pobočkové ústředně jako SIP stanici pomocí SIP proxy

 K nastavení této funkce postupujte podle následujících kroků:

 • přejděte do Konfigurace brány -> VoIP parametry a v sekci SIP registrace vyplňte informace, pod kterými se bude vaše brána registrovat k vaší pobočkové ústředně jako SIP stanice (tyto informace musí souhlasit s nastavením ve vaší pobočkové ústředně)
 • přejděte dolu na konec stránky kde najdete tabulku IP adresy

  • IP adresa VoIP karty je IP adresa VoIP karty (tato IP adresa musí být vyplněna, jinak vám hovoru nebudou správně fungovat, prosím ujistěte se, že máte VoIP kartu připojenou do sítě)
  • SIP proxy (IP->GSM) je IP adresa vaší IP pobočkové ústředny. Upřesněte prosím port na kterém bude vaše brána naslouchat po příchozí SIP komunikaci (v továrním nastavení je to port 5060)
  • SIP proxy (GSM->IP) je IP adresa vaší IP pobočkové ústředny. Upřesněte prosím port na kterém bude vaše brána odesílat SIP komunikaci  (v továrním nastavení je port 5060)
  • SIP registrar je adresa vaší IP pobočkové ústředny. Upřesněte port na kterém vaše pobočková ústředna naslouchá pa žádostech o SIP registraci (v továrním nastavení je port 5060).

 • Přejděte do části Nastavení brány -> Módy portů a změňte parametr pro GSM na Směrovat všechny příchozí hovory do GSM a parametr pro VoIP na Směrovat všechny příchozí hovory do GSM

 • Přejděte do části Nastavení brány -> GSM odchozí skupiny a změňte Způsob zpracování příchozích hovorů na Přijmout příchozí hovor + oznamovací tón

 

Jako poslední věc si zkontrolujte hardware vaší brány

 

   • Připojte Ethernetový port CPU do vaší sítě. Připojte Ethernetový port VoIP karty do vaší sítě.
   • Vyndejte GSM karty z vaší brány, vsuňte SIM karty do držáků na GSM kartě, zastrčte GSM kartu zpět do brány.
   • Připojte antény ke všem GSM kartám.