Skip to end of metadata
Go to start of metadata

UPOZORNĚNÍ! Nejdříve zkontrolujte, jestli vůbec může být vaše současná brána upgradována na poslední HW verzi CPU.

 1)      Zkontrolujte šasi

Abychom zjistili, jestli je vaše brána kompatibilní s novým hardwarem, je nezbytné zkontrolovat šasi vaší současné brány.

Vyjměte z brány karty na pozicích 3 a 4 z pravé strany (strana kde se nalézá vypínací tlačítko). Ujistěte se, že šasi vaší brány obsahuje jumperové pole, které můžete vidět na obrázku níže.

 

 

Pokud vaše brána nemá toto jumperové pole, tak nemůžete upgradovat HW vaší brány. V případě, že i přesto chcete mít 2N Stargate s nejnovější verzí HW,  prosím kontaktujte vašeho obchodního zástupce a zakupte si novou bránu.

2)      Zkontrolujte kompatibilitu ostatního HW s verzí CPU M202

Jděte na naše FAQ stránky, kde naleznete potřebné  informace k ověření, zda-li je váš současný HW kompatibilní s novou verzí CPU M202 (odkaz zde Kompatibilita hardwaru mezi CPU verzí M112 a M202 - zatím pouze v EN).

Zkontrolujte prosím všechny vaše karty. Zejména se zaměřte na karty VoIP a PRI.

V případě, že jakákoliv z vašich současných karet není kompatibilní s CPU M202, budete ji muset nahradit kartou novou. V opačném případě nebudete moci používat některé části vašeho systému.

3)      Instalace nového hardwaru

  • Vypněte bránu a vyjměte CPU kartu společně se všemi ostatními kartami, které nejsou kompatibilní s CPU M202. Například AUX karta není nadále využívána.

  • Nastavte jumperové pole uvnitř šasi brány do stejné pozice, jak je uvedeno na obrázku níže.

  •  Vložte vaší novou CPU kartu a také všechny ostatní karty společně s ní zakoupené. Poté bránu zapněte. Ne obrázku níže můžete vidět bránu 2N Stargate s přesnou pozicí kare (v případě, že nevyužíváte VoIP kartu nebo PRI kartu podívejte se prosím do manuálu brány na 2.3. Gateway Rack Position - zatím pouze v EN)

  • Připojte CPU kartu ethernetovým kabelem do vaší sítě. Připojte také VoIP kartu, pokud brána bude komunikovat skrze VoIP.

  • Vložte SIM karty do vaší brány a připojte antény.

4) Nastavení brány

Startgate s CPU kartou verze M202 je možné konfigurovat skrze grafické webové rozhraní (popř. je možné nakonfigurovat bránu i skrze Telnet). Konfigurace pomocí PRI config tool není nadále podporována.

Manuály a informace o tom, jak nakonfigurovat bránu naleznete na www.wiki.2n.cz

Mnoho užitečných tipů a rad, jak nastavit některé scénáře naleznete na našich FAQ stránkách www.faq.2n.cz