Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Z pohledu 2N® IP Audio Manager slouží zařízení 2N® Net Audio Encoder jako zdroj audio signálu, který je dle nastavení distribuován do daných destinací. K zařízení lze připojit např. FM rádio, CD přehrávač, telefon, výstup z mixážního pultu či mikrofon. Pro samotnou aktivaci streamu je třeba použít logický vstup, jehož použití je popsáno níže.

Připojený 2N® Net Audio Encoder se zobrazí v menu Zvukové zdroje, pro zasílání streamu do 2N® Net Audio Decoder jednotek či RTP destinací, je třeba jej použít jako Zvukový zdroj v Relaci viz obrázek níže.

Zapnutí/vypnustreamu

Stream lze aktivovat/deaktivovat pomocí logického vstupu. Pro stále zasílání streamu stačí propojit svorky + a 1, či na logický vstup připojit tlačítko:

  1. stisknutím tlačítka (pulsem) se stream spustí a opětovným stisknutím tlačítka (pulsem) se stream vypne.
  2. stream je spuštěn po celou dobu sepnutí tlačítka a po jeho uvolnění se stream vypne. Toto ovládání je vhodné např. pro aktivaci streamu pomocí externího relé.