Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® SmartCOM (PRO) terminál (či jednotka) může být nakonfigurován a používán ve dvou různých módech – první je tzv. "Standalone" mód a druhý je tzv. "TCP klient" mód. Je poměrně důležité vědět, kdy můžete tyto módy použít, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak je lze v jednotce nakonfigurovat.

Dalo by se říci, že 2N® SmartCOM ve Standalone módu funguje jako server, ke kterému se připojují klienti (transparentní přenos mezi TCP a sériovými rozhraními). V TCP klient módu se 2N® SmartCOM připojí na nastavený server a přeposílá na něj informace ze svých rozhraní.

Standalone mód

Dříve než začnete nastavovat jednotku do Standalone módu, můžete si nejprve zobrazit aktuálně nastavené hodnoty pro jednotlivá rozhraní a ověřit, v jakém módu se jednotka nachází. K tomu lze použít níže zmíněný příkaz, přičemž odpověď na něj je zobrazena na následujícím obrázku.

at^sccfg?

Poté, budete-li potřebovat změnit současný mód na jednotce na Standalone, napište jeden ze dvou níže uvedených AT příkazů (připojte se k jednotce přes sériové rozhraní RS-232 či pomocí protokolu Telnet):

at^sccfg="mode","standalone"   

nebo

at^sccfg="mode",3


Na závěr, pokud již je jednotka v Standalone módu a pokud již byla nainstalována do nějaké vzdálené lokality, je velmi výhodné na ni přistupovat pomocí IP protokolu (pro dodatečnou konfiguraci, ovládání relé, měření vstupů, atd.). V takovémto případě Vám doporučujeme použít program (např. Putty či Hyperterminal), který podporuje Telnet připojení na konkrétní IP adresu a port. 2N® SmartCOM  musí mít přidělenu veřejnou IP adresu. Jakmile je tato podmínka splněna, můžete přistoupit na tři porty, z nichž každý obsluhuje jedno rozhraní:

  • Port 10000 – přes tento port můžete konfigurovat terminál, ovládat výstupní relé a měřit veličiny na vstupních obvodech.
  • Port 10001 – tento port slouží jako datová trubka do portu RS-232 a veškeré dění na tomto portu je přeposíláno do GPRS.
  • Port 10002 – tento port se chová obdobně jako ten předchozí a slouží jako datová trubka do portu RS-485 či do M-Bus rozhraní (záleží na typu jednotky, kterou máte). Tento port přeposílá veškeré události z RS-485 (či M-Bus) do GPRS.

Poznámka: můžete také použít náš konfigurační nástroj Smc Terminal Config Program pro konfiguraci jednotlivých terminálů (jednotek). Tento program je zdarma ke stažení.


TCP klient mód

2N® SmartCOM v TCP klient módu musí být vždy připojen k 2N® SmartCOM Serveru, který sbírá data z různých jednotek a může je dále přeposílat do aplikace třetí strany přes API rozhraní (tohoto lze využít, pokud např. potřebujete grafické výstupy z naměřených hodnot). Pokud chcete nastavit jednotku do TCP klient módu, potom zadejte jeden ze dvou následujících AT příkazů do příkazové řádky:

at^sccfg="mode","tcpclient"   

nebo

at^sccfg="mode",1


Následně ještě musíte specifikovat několik doplňujících parametrů, které jsou nezbytné pro správnou funkčnost jednotky v tomto módu, tj. propojení jednotky s 2N® SmartCOM Serverem. Všechny tyto parametry a příkazy jsou popsány v Uživatelském manuálu (viz. níže uvedený odkaz), ale nejdůležitější z nich jsou zmíněny dále.

6. Seznam podporovaných AT příkazů

a)  Nastavte přístupové APN k Vašemu obilnímu operátorovi (pro datové připojení) – jako příklad je použita konfigurace pro O2 CZ

at^sccfg="gprs_apn","internet.open"

 

b)  Nastavte uživatelské jméno a heslo pro ověření u operátora (pokud je operátorem požadováno). Většina operátorů však nepoužívá žádné ověření.

at^sccfg="gprs_user","internet"

at^sccfg="gprs_pass","12sfd3"

 

c) Nastavte IP adresu 2N® SmartCOM Serveru, ke kterému se bude jednotka připojovat. Dále také nastavte port pro připojení k serveru. Na závěr nastavte heslo pro autorizaci jednotky na serveru.

at^sccfg="server_ip","90.182.112.54"

at^sccfg="server_port","1561"

at^sccfg="auth_pass","ds654fv1"

 

Všechny ostatní parametry a příkazy např. pro nastavení šifrovacího klíče, PINu, atd. jsou popsány v manuálu (viz. dříve uvedený odkaz).


V módu TCP klient jsou tedy terminály (jednotky) připojeny k serveru a Vy je můžete poměrně jednoduše spravovat přes software 2N® SmartCOM Control Panel. Více informací o 2N® SmartCOM Control Panelu  a o 2N® SmartCOM Serveru naleznete v Uživatelském manuálu:

5. SW aplikace

2N® SmartCOM Server Vám také může usnadnit práci s upgradem FW v jednotlivých jednotkách, jelikož je toto možné nastavit automaticky. Vy pouze nahrajete novější verzi FW na Server a následně vyberete jednotky, do kterých se má nový FW nahrát. Dále můžete přes server spouštět různé skripty pro automatické vyčítání naměřených hodnot na jednotlivých jednotkách.