Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V tomto FAQ se dozvíte, jak odesílat SMS zprávy za pomocí SMPP na branách 2N. Nejdříve se seznámíte s tím, co tyto funkce umožňují a poté vám ukážeme příklad, jak bránu a aplikaci nastavit, aby jste mohli tyto funkce plně využívat. Ke správné konfiguraci jsou potřeba provést tyto kroky:

 • Nastavit bránu aby přijímala/odesílala SMS zprávy pomocí SMPP
 • Nastavit pravidla směrování příchozích i odchozích SMS zpráv
 • Zkontrolovat plnění databáze SMS zpráv v bráně

Toto FAQ se týká následujících bran:

 • 2N® BRI Lite, 2N® BRI Enterprise (2 kanály)
 • 2N® VoiceBlue Next (2 nebo 4 kanály)
 • 2N®VoiceBlue MAX (4 kanály)
 • 2N® BlueTower (mezi 2 a 8 kanály), 2N®StarGate (2 až 32 kanálů).

Požadavky

Poznámka: Jako první krok je potřeba zkontrolovat, zda-li je licence na SMPP funkci nahrána v bráně. Licence je k dispozici v balíčku po deseti uživatelích (je možné objednat licenci pro 10,20,30, atd uživatelů). Maximální množství SMS uživatelů v bráně je 200. Pokud si chcete ověřit, že jste nahráli správnou licenci do vaší brány, přejděte do sekce "Ovládání brány -> firmware/licence". Na řádku s názvem Aktivní by jste měli vidět licenci s názvem SMSS SMSUx. SMSS značí, že SMPP je aktivní a SMSUx ukazuje počet licencovaných uživatelů kde x je tento počet (jako na obrázku níže). Pokud licence SMPP (SMSS) není do brány nahrána, neuvidíte v horní liště záložku "Zprávy"!

Nastavení brány

Seskupení modulů

Po přihlášení do brány přejděte do sekce "Zprávy –> Seskupení modulů" a povolte zde SMS server (zaškrtněte příslušné políčko). Dále je potřeba přidat GSM moduly do SMS skupin (například dle použitého GSM operátora). S těmito skupinami lze dále pracovat při nastavení směrování příchozích a odchozích SMS zpráv. Posledním krokem v této sekci je přiřazení SMS skupin k Uživatelským skupinám. Uživatelské skupiny mají svá vlastní směrovací pravidla a GSM brána může obsahovat až čtyři takovéto Uživatelské skupiny. Maximální počet SMS skupin v bráně je 32 (4 v případě menších bran - BRI, VoiceBlue Next, VoiceBlue Max).

Poznámka: v této sekci lze také povolit AutoCLIP routování pro SMS zprávy. Nastavuje se zde maximální čas, po který bude udržován v AutoCLIP tabulce záznam pro automatické směrování SMS zpráv (odpovědi). To v praxi znamená, že pokud odešlete email na nějaké konkrétní GSM číslo a po nějakém čase se mobilní uživatel rozhodne odpovědět na tuto zprávu (odešle odpověď formou SMS zprávy na SIM kartu v GSM modulu, ze kterého byla SMS zpráva odeslána), potom je tato zpráva automaticky doručena uživateli, který zprávu odeslal.

Poznámka: nově je zde také možné nastavit maximální délku životnosti SMS zprávy v bráně. Tato pravidla se vztahují na SMS zprávy, které se nepodařilo odeslat, na přijaté zprávy, které si nikdo zatím nepřečetl a na zprávy typu "Doručenka". Můžete si nastavit, jak dlouho bude takováto zpráva v bráně držena, než bude automaticky smazána.

Správa uživatelů

V následujícím kroku přejděte do sekce "Zprávy –> Uživatelé", klikněte na tlačítko "Přidat" a vytvořte nového SMS uživatele, který bude moci přijímat a odesílat SMS zprávy. V této sekci je několik důležitých parametrů, které je nezbytné správně vyplnit a nastavit:

 • Uživatelská skupina: přiřazení uživatele do uživatelské skupiny
 • Způsob přístupu: Zvolte způsob komunikace pro příjem SMS zpráv jako SMPP (SMSC)
 • Přihlašovací jméno a heslo: Zvolte přihlašovací jméno a heslo, pod kterým se bude SMPP server hlásit k bráně
 • TCP typ: Nastavte parametr jako Server
 • Směr zprávy ESME: nastavte tento parametr jako Transceiver

Veškeré nastavení parametrů z této sekce můžete vidět na obrázku níže, kde jsem vytvořil uživatele se jménem "ActiveX" s přihlašovacím jménem "active" a heslem "active". Jakmile vyplníte všechny parametry stiskněte tlačítko OK. Uživatel je tímto vytvořen a aby byl i uložen v bráně, je potřeba stisknout tlačítko "Uložit změny" v pravém dolním rohu (modře zakroužkováno na obrázku).

 1. Routování příchozích SMS zpráv

  Nyní je třeba nastavit směrovací pravidla pro příchozí SMS zprávy – toto se nastavuje v sekci "Zprávy –> Uživatelská skupina 1 –> Routování příchozích SMS zpráv" , kde je nutné kliknout na tlačítko "Přidat". Následně je třeba vyplnit několik parametrů (viz. obrázek níže):

  1. Odeslání SMS zprávy přímo na jednoho uživatele
   Z obrázku níže je patrné, že každá SMS zpráva, která je přijata přes GSM moduly přiřazené do SMS skupiny 0 (v našem případě se jedná o všechny GSM moduly), je směrována přímo na uživatele "Logica". V praxi to znamená, že pokud odešlete SMS zprávu na SIM kartu vloženou do brány, bude tato SMS zpráva konvertována na SMPP zprávu a zaslána přímo do SMPP serveru, který se skrývá pod tímto uživatelem. Dále je zde možno nastavit různá časová omezení, ve kterých dnech a hodinách může být SMS zpráva zpracována. Jakmile konfiguraci dokončíte, klikněte na tlačítko "OK" a následně na tlačítko "Uložit nastavení".
 2. Odeslání SMS zprávy na základě AutoCLIP tabulky
  Občas nemusí být zcela žádoucí odesílat veškeré přijaté zprávy na jednoho konkrétního uživatele, ale naopak je potřeba směrovat tyto zprávy na základě AutoCLIP routovací tabulky. Pouze v případě, že nebude v AutoCLIP tabulce nalezen patřičný záznam, může být SMS zpráva odeslána jednomu zvolenému uživateli. Takovéto nastavení je zobrazeno na níže uvedeném obrázku – nejprve se tedy brána snaží přeposlat SMS zprávu na základě nějakého záznamu v AutoCLIP tabulce. Pokud takovýto záznam pro příchozí GSM (mobilní) číslo není nalezen, je SMS zpráva odeslána na emailový účet uživatele Receptionist.

Routování odchozích SMS zpráv

V posledním kroku konfigurace nastavíme pravidla pro směrování odchozích SMS zpráv – toto nastavení je v sekci "Zprávy –> Uživatelská skupina 1 –> Routování příchozích SMS zpráv". Opět je zde potřeba kliknout na tlačítko "Přidat" a nastavit několik základních parametrů:

 • Zpráva do SMS skupiny - výběr SMS skupiny, přes kterou bude SMS zpráva odeslána
 • Akce - určuje, jak bude odchozí SMS zpráva zpracována. Na výběr jsou tyto možnosti: Přijmout od všech uživatelů (povoluje odeslat SMS zprávu všemi uživateli v SMS skupině) nebo Přijmout od uživatele (povoluje odesílat SMS zprávy pouze od konkrétního uživatele).
 • Přijmout od uživatele – volba konkrétního uživatele, který může odesílat SMS zprávy. Tento parametr je aktivní pouze v případě, že bylo u předchozího parametru zvoleno "Přijmout od uživatele".

 

Na níže uvedeném obrázku je ukázáno nastavení pro směrování odchozích zpráv v rámci Uživatelské skupiny 1. Zprávy od všech uživatelů v této Uživatelské skupině jsou směrovány přes SMS skupinu 0. To v praxi znamená, že tyto zprávy jsou bránou konvertovány do SMS zprávy a odeslány přes konkrétní GSM modul přiřazený k SMS skupině 0. V našem příkladu se jedná o všechny GSM moduly.

Nastavení a použití serveru ActiveXperts

Nastavení aplikace

ActiveXperts SMPP server obsahuje klasického instalačního průvodce, který vám pomůže aplikaci nainstalovat. Na konci instalace máte možnost spustit průvodce nastavením aplikace "Channel Wizard". Povolte tuto možnost a stiskněte "Finish"

Po najetí průvodce stiskněte "Next" aby jste se dostali na další stránku. Zvolte možnost "Create a new SMS channel", která vám umožní vytvořit v aplikaci kanál pro odesílání SMS zpráv a dole v tabulce zvolte SMPP channel

Na nové stránce je potřeba nastavit propojení aplikace s bránou

 • Provider: volba přednastavených SMPP účtů, zvolte možnost <Custom provider> pro nastavení našeho osobního připojení
 • Host: IP adresa brány
 • Port: číslo portu neměňte, měl by zůstat 2775
 • System type: SMPP
 • System ID: přihlašovací jméno, které jste přiřadili SMS uživateli v bráně, v mém příkladu je to "active"
 • Password: přihlašovací heslo, které jste přiřadili SMS uživateli v bráně, v mém příkladu je to "active"


Na další stránce můžete přiřadit SMPP spojení název. Parametr "Address associated with SMPP connection" prázdný a přejděte na další stránku

Zvolte si, zda chcete SMPP spojení použít na příchozí i odchozí SMS zprávy

Spojení můžete vyzkoušet vložením vašeho telefonního čísla na další stránce a odesláním testovací SMS zprávy. Vaše telefonní číslo by mělo být v mezinárodním formátu. Pokud je vše nastavené správně, pak by jste měli obdržet SMS zprávu na vašem mobilním telefonu

Odesílání SMS zpráv

Pro vytvoření a odeslání nové SMS zprávy stiskněte tlačítko znázorňující vytvoření nové zprávy (viz obrázek)

V novém okně je potřeba vyplnit pouze telefonní číslo, na které chcete SMS zprávu zastal (v mezinárodním formátu), do řádku "To:" a samotný text vaší SMS zprávy. Po zmáčknutí tlačítka "Create" je zpráva odeslána

Stav odeslání vaší zprávy si můžete zobrazit v záložce Messages -> All v hlavním okně aplikace