Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Uživatelské zprávy nabízejí možnost nahrazení nativních hlášení dodaných se systém, vlastními hlášeními zákazníka. Tyto hlášky je možné nahrávat ze souboru (3) nebo je nahrávat ve správném formátu přímo v aplikaci 2N® Lift8 Service Tool. K nahrání potom použijte mikrofon připojený k Vašemu PC.


V níže uvedeném příkladu  je vidět nahrání Uživatelských zpráv m1 a m2. V Menu Uživatelské zprávy-Hlášky. Nejprve je nutné pomocí tlačítka " + " (1) vytvořit novou sadu a dále nahrát hlášku. V našem případě je hláška nahrána pomocí mikrofonu připojeného do PC s programem ServiceTool. (2). Nyní uložíme tuto hlášku do Centrální jednotky pomocí tlačítka "Do zařízení" (4)


Obr.1

2. S takto nahranou hláškou lze pracovat v konfiguračním nastavení Konfigurace-Parametry. Vytvoříme např. dvě různé hlášky- 01 a 02 a ty poté přiřadíme k požadovaným parametrům. Např 975 a 971, Viz. obr.2 

V případě potřeby je možné hlášky taktéž kombinovat-využívat vícerohlášek pro jeden parametr. 

Obr. 2

Detailní informace pro práci se zvukovými soubory v aplikaci 2N® Lift8 Service Tool. Můžete najít v Online manuálu v Sekci 5.3, podkapitola  Uživatelské zprávy

 

5.3 Použití