Kapitoly manuálu

Vývojářská dokumentace

Další informace

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Co je dobré vědět

Icon
  • V tomto menu se zakládají uživatelé a specifikují se jejich oprávnění.
  • Vytvořený uživatel se pak může přihlásit do aplikací ControlPanel, Virtuální Zvuková Karta, Console a/nebo do API.
  • 2N® NetSpeaker rozeznává 2 stupně oprávnění – Uživatelská a Administrátorská
  • 2N® NetSpeaker rozeznává 2 stupně uživatelů – freeride a uživatelský vstup

Záložka Uživatelé slouží ke správě uživatelů. Umožňuje uživatele vytvářet, mazat a měnit jim oprávnění (uživatelské role).

Obrázek: Rozložení záložky uživatelé

 

Na předchozím obrázku je znázorněno zobrazení záložky Uživatelé, kde pravou část tvoří Nastavení uživatele. Na záložce můžeme definovat uživatelská práva pro připojení uživatele programem Console nebo Virtuální zvukové karty.

  • Role "Freeride" – uživatel s těmito právy sám určuje, co a kam bude přehrávat. Tento uživatel může přehrávat bez omezení a bez použití předdefinovaných relací. Má přístup ke všem destinacím a jeho vysílání má nejvyšší prioritu.
  • Role "Uživatelský vstup" – Administrátor systému definuje tomuto uživateli jeho "domovskou" relaci, do které bude moci vysílat.

Úroveň práv – zde je možné zvolit, jestli se jedná o uživatele běžného nebo o uživatele typu Administrátor. Uživatel Administrátor se nemůže hlásit do programu Console a Virtuální zvukové karty, může však používat program ControlPanel.

Množiny uživatelů

Administrátor systému nadefinuje množiny uživatelů do určitých relací, víc na záložce Zvukové zdroje. Tyto vstupy pak je možné v části Povolení připojení uživatele do množiny uživatelů přiřadit/dát k dispozici jednotlivým uživatelům. V této části je seznam všech množin uživatelů a pomocí zaškrtávacího okénka můžeme uživatele přiřadit k danému vstupu.

  • No labels