Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N®GSM/UMTS brány mohou být použity pro souběžné uskutečňování hovorů i odesílání / příjem textových zpráv. Tento dokument Vám představí několik možností jak odesílat a přijímat textové zprávy pomocí 2N bran a jak tyto brány zaintegrovat do Vašeho stávajícího či nově vznikajícího systému. 2N brány nepodporují jakékoli zpracování (odesílání/příjem) MMS zpráv.

Toto FAQ se vztahuje na následující produkty:

 • 2N® BRI Lite, 2N® BRI Enterprise (2 kanály)
 • 2N® VoiceBlue Next (2 či 4 kanály)
 • 2N® VoiceBlue Max (4 kanály)
 • 2N® BlueTower (od 2 do 8 kanálů)
 • 2N® StarGate (od 2 do 32 kanálů)

SMS parametry:

 • Rychlost odesílání zpráv - průměrně 10 SMS/minutu/GSM modul (tato rychlost je závislá na místních podmínkách GSM operátora, ze strany 2N nedochází k omezení)
 • Podpora pro dlouhé SMS (přes 160 znaků), UTF-8/UTF-16 kódování a speciální znaky (Čínské, Arabské, Hebrejské, ...)
 • Delivery report (DLR)
 • SMS na displej (Flash SMS)

Koncový uživatel může odesílat/přijímat zprávy následujícími způsoby:

 • Pomocí webového rozhraní v bráně
 • Pomocí Emailového klienta (např.: Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Opera Mail, Windows Live Mail, atd...) - tato funkce je licencovaná
 • Pomocí SMPP (Short Message Peer-to-peer) v režimu Klient/Server (např.: Diafaan SMS Server, ActiveXperts SMS Server, Inetlab.SMPP, Logica OpenSMPP, atd...) - tato funkce je licencovaná
 • Pomocí Vaší vlastní aplikace, vyvinuté za účelem integrace s 2N bránou (viz. níže)

Integrace s 2N bránou je možná těmito způsoby:

 1. Konverzí emailové zprávy na SMS a SMS zprávy na email. Komunikace s bránou je zajištěna pomocí protokolů POP3 a SMTP - tato funkce je licencovaná (možno až 200 emailových uživatelů; jsou třeba aktivní licenční klíče "SMSE" a "SMSUx")
 2. Využitím SMPP protokolu verze 3.3 nebo verze 3.4 pro zasílání SMS na IP - tato funkce je licencovaná (možno až 200 SMPP uživatelů; jsou třeba aktivní licenční klíče "SMSS" a "SMSUx")
  2N®GSM/UMTS brány se mohou chovat jako SMPP klient (ESME - External Short Messaging Entity), nebo jako SMPP server (SMSC - Short message Service Center)
 3. Zadáváním AT příkazů brány využitím telnet protokolu
 4. Pomocí přímého přístupu přes AT příkazy k GSM/UMTS modulu prostřednictvím telnet protokolu (pokud je použit tento přístup pak nelze v době práce s modulem využívat souběžně se SMS zprávami i hovory skrze použitý modul)
 5. Skrze softwary třetích stran, jež poskytnou přídavné rozhraní pro manipulaci se SMS (např.: SMS Server Tool 3 )

1) Popis funkce Email2SMS a SMS2Email

Ke komunikaci s bránou lze využít jakýkoli běžný emailový klient který podporuje protokol SMTP pro odesílání emailů do brány a protokol POP3 pro přijímání emailů z brány.

Převod emailu na SMS:
Od:
uživatel@doména (nepovinné - může být uvedeno v SMS)
Komu
: číslo@doména
Předmět:
Text (nepovinné - může být uvedeno v SMS)
Tělo zprávy:
text SMS zprávy (povinné)
Doména slouží k určení jaký GSM/UMTS modul (potažmo SIM karta) budou použity k odeslání SMS. SMS bude vždy odeslána přes jeden aktuálně volný modul. Uživatel má právo odesílat SMS do své domény. Lze nastavit až 4 různé domény.

Převod SMS na email:
Od: číslo@doména
Komu: uživatel@doména
Předmět:
Text
Tělo zprávy:
text SMS zprávy (povinné)

 

Icon

Detailní informace o tom jak nastavit a využívat funkci Email2SMS a SMS2Email naleznete v FAQ zde.

2) Popis funkce SMPP


SMPP protokol je standardizovaný protokol vyvinutý pro přenos SMS zpráv prostřednictvím IP sítí mezi jednotlivými SMS body v síti, jako jsou například SMS centra (SMSC - takto nejčastěji vystupuje v síti například 2N® GSM/UMTS brána) a SMS klienti (ESME - nejčastěji SMPP software). V průběhu let vzniklo několik verzí protokolu SMPP, 2N®GSM/UMTS brány podporují nejrozšířenější verze 3.3 a 3.4.

Tento protokol byl také vyvinut a je i používán po celém světě jako standard pro výměny SMS zpráv v sítích GSM operátorů a jako takový je tedy vhodný pro masivní, efektivní a rychlé zpracování a přenos SMS zpráv.

Icon

K dispozici je několik existujících SMPP aplikací jako jsou Diafaan SMS Server, ActiveXperts SMS Server, Amarrelo SMS Manager, Inetlab.SMPP nebo Logica OpenSMPP. Mnoho dalších SMPP aplikací lze  vyhledat na internetu například pomocí vyhledávače Google.

Jednou z možností je také implementace SMPP protokolu do Vaší vlastní aplikace.

Detailní specifikace protokolu SMPP verze 3.4 jsou k nalezení například zde.

Icon

SMPP verze 3.4. nemá definováno jaká je základní sada znaků. Pokud není upřesněno, pak brány používají pro zprávy ASCII kódování.

3) Popis funkce AT příkazů v bráně

Pokud se k bráně připojíte pomocí terminálu s protokolem telnet, můžete odesílat SMS zprávy přímo z brány přes libovolný neobsazený GSM modul.

Nejdříve je nutné aktivovat řízení pro SMS pomocí AT příkazu AT!G=A6.

Následně lze pomocí následujícího příkazu odeslat SMS:

Příkaz: AT^SM=xx,yy,PDU,zz

Příklad: AT^SM=0,18,001100098137491318F60000FF05F0B79C2E03,B4

Popis jednotlivých částí příkazu:

xx = číslo GSM modulu gxx
yy = délka PDU SMS zprávy (Počet symbolů v PDU dělen 2, následně odečteme 1; pro náš příklad je tato hodnota rovna 18)
PDU = začínající 0011 - zpráva bez potvrzení, začínající 0031 – zpráva s potvrzením. Pro dekódování (překlad) PDU lze využít na internetu volně dostupné PDU konvertory (např.: Javascript PDU Converter )
zz = kontrolní součet (Součet hexadecimálních Bytů - páry 00+11+00+09+...atd., vezměte poslední dvě číslice a sečtěte je bez převodu, výsledkem je pro náš příklad hodnota B4)

Icon

Všechny nezbytné AT příkazy jsou popsány v uživatelském manuálu k bráně v sekci: 4.2 AT rozhraní

4) Popis funkce přímého přístupu přes AT příkazy k GSM/UMTS modulu

Po připojení do brány přes terminál a protokol telnet je možné odesílat SMS zprávy podobně jako v předchozím příkladě (3) Popis funkce AT příkazů v bráně), nicméně nyní za použití proprietárních AT příkazů od výrobců GSM modulů osazených v bráně.

Pomocí těchto AT příkazů musí být každý modul ovládán odděleně a to odesíláním těchto AT příkazů přímo do konkrétního GSM modulu.

Pro komunikaci s moduly použijte následující syntaxi:

at&gxx=AT_příkaz - kde xx je číslo modulu jenž chceme ovládat (00-31) a AT_příkaz  je specifický příkaz jež chceme modulu poslat.

Mějte prosím na paměti že GSM moduly mohou být použity pro odesílání SMS zpráv pouze pokud se k ním přistoupí přímo. Takovýto způsob práce se SMS je pouze na vaše riziko a bez podpory ze strany 2N Telekomunikace a.s.

Icon

Všechny nezbytné AT příkazy jsou popsány v AT command set guide od příslušného výrobce GSM modulů. Tyto manuály či guidy mohou být získány přímo od konkrétního výrobce.

V současnosti prodávané 2N brány jsou osazeny následujícími GSM/UMTS moduly: Cinterion MC55i-w, Telit GE910, Telit HE910-EUR.

5) Popis využití software třetích stran

Jakýkoli software třetí strany kompatibilní s 2N bránami může být využit bez omezení ze strany 2N bran.

Úspěšně otestován máme například software SMS Tool Server 3. Jedná se o aplikaci která využívá přímý přístup k GSM modulům (viz. 4) Popis funkce přímého přístupu přes AT příkazy k GSM/UMTS modulu). 2N brána se tak vůči tomuto softwaru chová jako standardní GSM modem.Tato aplikace navíc dovoluje načítat SMS zprávy z databázového souboru. Databáze může být jednoduše naplněna manuálně přes webové rozhraní (pomocí PHP skriptu si napíšete vlastní rozhraní).

Mějte prosím na paměti že GSM moduly mohou být použity pro odesílání SMS zpráv pouze pokud k nim aplikace třetí strany přistoupí přímo. Takovýto způsob práce se SMS je pouze na vaše riziko a bez podpory ze strany 2N Telekomunikace a.s.

 

Icon

Freewarová aplikace SMS Server Tool 3 je ke stažení zde.