Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NFC - obecně

Jedná se o technologii sloužící k radiové komunikaci mezi dvěma zařízeními na krátkou vzdálenost. Pro přenos informací se používá, podobně jako u RFID karet, elektromagnetické indukce mezi dvěma smyčkovými anténami. Tato technologie pracuje v nelicencovaném radiovém pásmu 13,56 MHz.

Funkce

NFC je možné s výhodou využít namísto čipových karet. Identifikace probíhá za pomoci unikátního kódu koncového zařízení, které má tuto technologii implementovanou, jako dnes již téměř každý chytrý telefon. V tomto konkrétním případě se jedná o komunikaci mezi chytrým telefonem a přístupovou jednotkou 2N® Access Unit (případně čtečkou v 2N Helios IP interkomu). Na straně 2N přístupové jendotky je nutné mít ještě rozšiřující NFC licenci (objednací číslo 916012).

Chytrý telefon, která má implementovanou technologii NFC, musí podporovat i technologii HCE (Host card emulation). Pro správnou komunikace mezi telefonem a interkomem slouží aplikace 2N® Mobile Key, kterou je možné si zdarma stáhnout z Google play. Po instalaci stačí povolit v telefonu technologii NFC a spustit tuto aplikaci. Po jejím spuštění se Vám zobrazí následující obrázek a aplikaci můžete klidně zavřít. Od této doby bude až do restartu telefonu běžet na pozadí a zajišťovat komunikaci v případě potřeby.

Zbývá už jen přiřadit NFC zařízení k příslušnému uživateli do 2N® Access Unit. Postup je stejný jako při přidávání RFID karty. Nejdříve je nutné zjistit ID (kód) daného zařízení. Ten je možné nalézt v sekci "Stav - Historie přístupů".

Tento kód se přidá k danému uživateli jako jeho ID karty. 

Icon

Tento postup může být aplikován na následující zařízení:

  • 2N Access Unit
  • 2N Access Unit 2.0
  • 2N Access Unit M