Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Před vydáním  2N­® Acces Commander sloužil ke správě 2N® IP interkomů, jejich uživatelů, skupin, zón atd. softwarový nástroj 2N® Helios IP Manager. Nástupem softwaru 2N® Access Commanderu (březen, 2015) podpora 2N® Helios IP Manageru skončila a poslední vydaná verze byla 2.9.1. Pokud jste se rozhodli využívat 2N® Access Commanderu (kompletní serverové řešení včetně docházky), ale v minulosti jste používali 2N® Helios IP manager, tak se v tomto FAQ se dočtete, jak importovat vytvořenou databázi HPROJ z 2N® Helios IP Manageru do 2N® Access Commanderu a vyhnout se tak opětovné konfiguraci totožných parametrů.

Icon

K importu HPROJ databáze nepotřebujete žádnou licenci, avšak pro následnou správu jednotlivých zařízení (více než 1 zařízení) již licence potřeba je. Více informací o licencování 2N® Access Commanderu naleznete v následujícím FAQ:

https://faq.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=46171150

Stažení databáze HPROJ z 2N® Helios IP Manageru

V softwaru 2N® Helios IP Manager stačí pouze kliknout na tlačítko "Save" nebo "Save as" a uložit stávající databázi.

 

Nahrání databáze HPROJ do 2N® Access Commanderu

 1. Na hlavní stránce 2N® Access Commanderu přejděte do sekce "Nastavení". 2. V dalším kroku klikněte na Obecné.
 3. V posledním kroku klikněte na Import HPROJ. Před Vámi se otevře nové okno, do kterého musíte zadat cestu k souboru databáze HPROJ.
 4. Po provedení úspěšného importu se zobrazí potvrzení, že import souboru byl úspěšný.

Rozdíly v přenesených datech mezi 2N® Access Commander a 2N® Helios IP Manager

Veškeré údaje z souboru HPROJ by již nyní měly být úspěšně importovány do 2N® Access Commander. Nicméně mezi oběma nástroji jsou jisté rozdíly, na které je nutné brát ohled.

 • Fotka uživatele

Při nahrání fotky uživatele do 2N® Helios IP Manageru se fotka upraví na požadované rozlišení, nicméně toto rozlišení nekoresponduje s rozlišením v 2N® Acces Commanderu. Fotka proto není přes celý rámeček.

 

 • Zóny
  Po importu databáze do 2N® Access Commanderu zmizí vazby zónami a parent zónami. Tzn. všechny zóny jsou na stejné úrovni.

 • Skupiny
  Skupiny se přenesou beze změn.

 • Časové profily
  Časové profily se do 2N® Access Commanderu přenesou, nicméně už nebudou svázány s kódy zámků a přístupovými kartami. K tomuto v 2N® Access Commanderu slouží Přístupová pravidla, která jsou popsána níže. V 2N® IP interkomech tyto svazky zůstanou zachovány a nevymažou se ani po vytvoření přístupových pravidel v 2N® Access Commanderu a synchronizaci zařízení. Toto může způsobit kolizi s nově vytvořenými přístupovými pravidly. Např. pokud vytvoříte přístupové pravidlo bez časového profilu (nebude použit) a ve vrátníku bude u některého z kódů nastaven časový profil již z dřívější konfigurace, potom tento kód bude platný jen v tento daný časový profil a to i přes to, že ve vytvořeném přístupovém pravidlu v 2N® Access Commanderu časový profil definován není. Tyto časové profily tedy musíte změnit přímo ve webovém rozhraní vrátníku.

 • Přístupová pravidla
  Tato záložka je v 2N® Access Commanderu nová. Pro nové pravidlo se vždy definuje skupina, zóna a časový profil. Uživatelům tedy zůstanou přidělené přístupové kódy, ale už nejsou vázány na časové profily. Pro toto je potřeba vytvořit nová pravidla. Zařízení zůstanou po importu ve svých zónách, stejně tak uživatelé zůstanou beze změn ve skupinách.

 • No labels