Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® IP Safety má možnost ovládat LED podsvícení pro tlačítko 1 (popř. 2) pomocí Automatizace.

  • led_key1 – první tlačítko 2N® IP Safety
  • led_key2 – druhé tlačítko 2N® IP Safety

Níže je uveden jeden z možných příkladů použití a nastavení pomocí Automatizace. Funkce reaguje na událost MulticastTrigger (příkaz "mluv"). Další zařízení generuje akci MulticastRequest s příkazy "mluv" případně "ticho" pro situace, kdy tlačítko je nebo není stisknuté. 

Poznámka: Všechny funkce použité v sekci Automatizace jsou podrobně popsány v našem manuálu pro Automatizaci společně s příklady použití.

                  Další informace: