Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Standardní procedura pro komunikaci mezi 2N® IP Mobile and 2N® Indoor Touch je příjem příchozího hovoru na 2N® Indoor Touch pomocí tlačítka Call (Obrázek č.1), otevřít dveře pomocí tlačítka zámku a poté zavěsit opět pomocí tlačítka zavěšení

Obrázek č.1

V případě, že máte v zařízení 2N®  IP Mobile zakoupenou licenci Enhanced integration, případně Gold, které podporují funkcní Automation je možné nastavit, aby byl hovor ukončen již po stisku tlačítka zámku na 2 N® Indoor Touch.


Na obrázku č.2 je znázorněno, co je třeba nastavit v sekci Automation:

Obrázek č.2

 

V tomto příkladu je detekováno sepnutí výstupu OUT1 .

Elektrický otvírač nebo zámek je nutné vždy připojit na 12V výstup interkomu "Output" pomocí bezpečnostního relé pro zajištění bezpečnosti instalace. Relé na základní jednotce "Relay" slouží ke spínání osvětlení nebo dalších periferií, které není nutno zabezpečovat.

Pro zvýšení bezpečnosti je vždy doporučeno použití 2N® Bezpečnostního relé (obj. č. 9159010) viz. FAQ.

Tento output je nutné přiřadit pro příslušný spínač.

Pozn.: Automatizaci lze upravit tak, že hovor bude ukončen pouze v případě hovoru mezi určitou jednotkou. Více informací ohledně automatizace lze nalézt zde: https://wiki.2n.cz/hip/auto/latest/en