Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Webové rozhraní -  krátký trace, pouze několik hovorů

Interní trasování může být spuštěno z webového rozhraní v menu Nástroje ->  Zachytávání interního reportu. Nastavte v menu Brána -> Konfigurace zařízení ->  Nastavení detailů trasování všechny položky na zapnuto.

Online náhled na trasování naleznete v menu Brána -> Ovládání zařízení -> Online report.


Pro dostatečně dlouhé ("neomezené") trasování můžete využít připojení přes protokol Telnet.

Telnet client - dlouhý trace, "neomezený"

Použití BRI Configuration tool (pro starší verze CPU označené M114 a M115)

Telnet client - dlouhý trace, "neomezený"

Webové rozhraní může zobrazit trasování do velikosti 512kB. Telnet client umožňuje použít počítač jako úložiště pro dlouhé trasování.

Níže naleznete postup jak využít program Putty k uložení takovéhoto trasování. Jiné terminálové aplikace, jež umožňují připojení pomocí protokolu Telnet, lze také využívat.

Putty (www.putty.org)

 1. Stáhněte a spusťte program Putty.
 2. Jako typ připojení vyberte možnost Telnet a vyplňte IP adresu brány 2N® 2N® BRI Lite / 2N® BRI Enterprise.
 3. V Menu Session -> Logging zvolte položku Session logging: All session output a nastavte soubor do kterého bude průběh spojení s bránou zaznamenán a uložen.
 4. Připojte se k bráně a vyplňte přihlašovací údaje.   

  Firmware 1.25+
  Firmware 1.24 a starší

  5. Ke správnému nastavení trasování v bráně použijte následující příkazy.
      AT%X91=3F,3,0                  - pro plné trasování hovorů (včetně routování)

      AT%X92=7,0                       - pro plné trasování SMS zpráv

      AT%X92=0,7                       - pro plné trasování SMPP komunikace

      AT%X92=7,7                       - pro plné trasování SMS a SMPP

      Kombinace příkazů AT%X91=3F,3,0 a AT%X92=7,7 nastaví KOMPLETNÍ trasování.

  6. Vložte příkaz AT&S. Zobrazené informace jsou shrnutím stavu všech vložených karet v  bráně včetně

      modulů.

  7. Vložte příkazy ATI3 a ATI4. Zobrazí se systémové informace o bráně a licencích.

  8. Nepovinné: Pokud je vyžádán restart modulů, vložte do brány příkaz AT&GALL=RESET.

  9. Trasování zahájíte příkazem
      AT!RP
  V případě, že brána odpoví statusem BUSY vložte před zahájením trasování nejdříve příkaz AT!RX. Tento příkaz ukončí a vyčistí veškeré předchozí i nekorektně ukončené trasování.

  5. Pro nastavení kompletního trasování použijte tento příkaz:.
       AT%S92=31
       This command sets FULL tracing.

  6. Vložte příkaz AT&S. Zobrazené informace jsou shrnutím stavu

       všech vložených karet v  bráně včetně modulů.

  7. Vložte příkazy ATI3 a ATI4. Zobrazí se systémové informace o

      bráně a licencích.

  8. Nepovinné: Pokud je vyžádán restart modulů, vložte do brány

      příkaz AT&GALL=RESET.

  9. Trasování zahájíte příkazem
      AT!R2
  V případě, že brána odpoví statusem BUSY vložte před zahájením trasování nejdříve příkaz AT!RX. Tento příkaz ukončí a vyčistí veškeré předchozí i nekorektně ukončené trasování.

   

      10. Nyní můžete provést veškeré testovací hovory / SMS či jiné operace které je potřeba zachytit.

      11. Zabalte uložený trace a pošlete jej na náš email spolu s doplňujícími informacemi:

 • popis volaných a volajících čísel, případně čísel pro SMS
 • detaily chování brány při testu, jaký výsledek byl očekáván a jaký ve skutečnosti nastal
 • bližší informace k scénáři jak má být brána využívána (například kam mají být jaké hovory směrovány atd...)

Použití BRI Configuration tool (pro starší verze CPU označené M114 a M115)

Připojte se pomocí BRI configuration tool k bráně (pomocí sériového rozhraní či prostřednictvím LAN)

V menu  Ovládání brány -> Tracing

Nastavte detaily trasování:

 • zaškrtněte všechny přepínače (tímto se nastaví kompletní trasování)
 • Nastavte Výběr tracingu na: Tracovat vše
 • Vyberte Vrstvy 2,3,4

Kliknutím na tlačítko vytvoření/výběru souboru nastavíte kam bude trasování ukládáno.

Trasování zahájíte stisknutím tlačítka Start. Jakmile je trasování hotovo, stiskněte tlačítko Stop a záznam o trasování bude uložen do souboru nastaveného v předchozím kroku.