Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

V rámci této stránky si ukážeme jak lze posílat a přijímat multicastový provoz mezi VoIP telefonem Yealink IP Phone SIP-T26P a 2N® SIP Speaker. Základním předpokladem je, že se obě zařízení nachází ve stejné lokální síti.

Zařízení:

 • Yealink IP Phone SIP-T26P
  • Verze firmware: 6.70.57.1
  • Verze Hardwere: 4.0.0.1
 • 2N® SIP Speaker
   • Verze firmware: 2.13.0.22.2

Posílání multicastového provozu z telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P na 2N® SIP Speaker

 1. Začneme s nastavením zařízení 2N® SIP Speaker. Zde je potřeba nastavit příjem daného multicastového provozu. Otevřeme si internetový prohlížeč a najedeme do konfiguračního rozhraní daného zařízení. V sekci Services / Streaming je potřeba povolit příjem multicastu na dané adrese a portu. Musíme nastavit správný kodek, v tomto případě se jedná o kodek G722. Na straně telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P není možné nastavit kodeky, tudíž se jedná a jedinou správnou volbu. Od této chvíle bude zařízení 2N® SIP Speaker poslouchat na dané multicastové adrese a portu. Konkrétní nastavení můžete najít na obrázku níže.

 2. Na telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P si nyní nastavení první programovatelné tlačítko pro začátek vysílání multicastového provozu. Celé toto nastavení je poměrně jednoduché .V sekci Telefon / Progr. tlačítka nastavíme DSS klávesu 1 jako typ Paging a do pole hodnota vložíme multicastovou adresu a port, na které budeme vysílat, konkrétně: 239.0.0.1:22222. Nastavení telefonu můžete najít na obrázku níže.
 3. Co se týká nastavení je všechno hotovo, nyní už stačí pouze stisknout příslušné tlačítko na telefonmnu Yealink IP Phone SIP-T26P a jsme připraveni hlásit do zařízení 2N® SIP Speaker.

Posílání multicastového provozu opačným směrem, tedy z 2N® SIP Speaker na telefon Yealink IP Phone SIP-T26P

 

 1. Začneme nejprve s nastavením telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P pro přijímání multicastového hlášení. V sekci Tel. seznam / MulticastIP je potřeba vyplnit příslušnou IP adresu a port příchozího multicastového provozu, konkrétně v našem případě 239.0.0.2:22222. Pokud budete chtít telefon používat telefon pro hlášení z více míst je doporučované používat priority. Příklad nastavení můžete najít níže. 
 2. Druhým krokem je nastavení zařízení 2N® SIP Speaker pro vysílání multicastového hlášení. Zde je situace malinkou složitější a toto volání je potřeba nastavit přes Automation, náš vlastní skriptovací jazyk. Je potřeba vytvořit skript, který bude podobný obrázku níže. Tento skript způsobí, že na první stisknutí tlačítka začne 2N® SIP Speaker vysílat multicast a na druhé stisknutí toto vysílání zastaví. 

 3. Níže můžete najít celé nastavení pro jednotlivé řádky skriptu:
   

  <Group At="0">
  <Enabled>1</Enabled>
  <Object At="0">
  <Name>Event.KeyPressed</Name>
  <Parameters>key=%1</Parameters>
  </Object>
  <Object At="1">
  <Name>Condition.FlipFlopD</Name>
  <Parameters>clockevent=1; Condition=3; resetValue=0</Parameters>
  </Object>
  <Object At="2">
  <Name>Condition.LogicalNot</Name>
  <Parameters>Condition=2</Parameters>
  </Object>
  <Object At="3">
  <Name>Action.StartMulticastSend</Name>
  <Parameters>event=1; condition=2; Channel=1; Address=239.0.0.2; Port=22222; codec=g722</Parameters>
  </Object>
  <Object At="4">
  <Name>Action.StopMulticastSend</Name>
  <Parameters>event=1; condition=3; Channel=1;</Parameters>


 • No labels