Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

V rámci této stránky si ukážeme jak lze posílat a přijímat multicastový provoz mezi VoIP telefonem Yealink IP Phone SIP-T26P a 2N® SIP Speaker. Základním předpokladem je, že se obě zařízení nachází ve stejné lokální síti.

Zařízení:

 • Yealink IP Phone SIP-T26P
  • Verze firmware: 6.70.57.1
  • Verze Hardwere: 4.0.0.1
 • 2N® SIP Speaker
   • Verze firmware: 2.13.0.22.2

Posílání multicastového provozu z telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P na 2N® SIP Speaker

 1. Začneme s nastavením zařízení 2N® SIP Speaker. Zde je potřeba nastavit příjem daného multicastového provozu. Otevřeme si internetový prohlížeč a najedeme do konfiguračního rozhraní daného zařízení. V sekci Services / Streaming je potřeba povolit příjem multicastu na dané adrese a portu. Musíme nastavit správný kodek, v tomto případě se jedná o kodek G722. Na straně telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P není možné nastavit kodeky, tudíž se jedná a jedinou správnou volbu. Od této chvíle bude zařízení 2N® SIP Speaker poslouchat na dané multicastové adrese a portu. Konkrétní nastavení můžete najít na obrázku níže.

 2. Na telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P si nyní nastavení první programovatelné tlačítko pro začátek vysílání multicastového provozu. Celé toto nastavení je poměrně jednoduché .V sekci Telefon / Progr. tlačítka nastavíme DSS klávesu 1 jako typ Paging a do pole hodnota vložíme multicastovou adresu a port, na které budeme vysílat, konkrétně: 239.0.0.1:22222. Nastavení telefonu můžete najít na obrázku níže.
 3. Co se týká nastavení je všechno hotovo, nyní už stačí pouze stisknout příslušné tlačítko na telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P a jsme připraveni hlásit do zařízení 2N® SIP Speaker.

Posílání multicastového provozu opačným směrem, tedy z 2N® SIP Speaker na telefon Yealink IP Phone SIP-T26P

 

 1. Začneme nejprve s nastavením telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P pro přijem multicastového hlášení. V sekci Tel. seznam / MulticastIP je potřeba vyplnit příslušnou IP adresu a port příchozího multicastového provozu, konkrétně v našem případě 239.0.0.2:22222. Pokud budete chtít telefon používat telefon pro hlášení z více míst je doporučeno použití priorit. Příklad nastavení můžete najít na obrázku níže. 
 2. Druhým krokem je nastavení zařízení 2N® SIP Speaker pro vysílání multicastového hlášení. Zde je situace malinkou složitější a toto volání je potřeba nastavit přes Automation, vlastní skriptovací jazyk. Je potřeba vytvořit skript, který bude podobný obrázku níže. Tento skript způsobí, že na první stisknutí tlačítka začne 2N® SIP Speaker vysílat multicast na příslušné adrese a na druhé stisknutí toto vysílání zastaví. 

 3. Níže můžete najít kompletní nastavení pro jednotlivé řádky skriptu:

  Event.KeyPressed  -  key=%1

  Condition.FlipFlopD  -  clockevent=1; Condition=3; resetValue=0
  Condition.LogicalNot  -  Condition=2
  Action.StartMulticastSend  -  event=1; condition=2; Channel=1; Address=239.0.0.2; Port=22222; codec=g722
  Action.StopMulticastSend  -  event=1; condition=3; Channel=1


 • No labels