Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

V rámci této stránky si ukážeme jak lze posílat a přijímat multicastový provoz mezi VoIP telefonem Yealink IP Phone SIP-T26P a 2N® SIP Speaker. Základním předpokladem je, že se obě zařízení nachází ve stejné lokální síti.

Zařízení:

 • Yealink IP Phone SIP-T26P
  • Verze firmware: 6.70.57.1
  • Verze Hardwere: 4.0.0.1
 • 2N® SIP Speaker
  • Verze firmware: 2.13.0.22.2

Posílání multicastového provozu z telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P na 2N® SIP Speaker

 1. Začneme s nastavením zařízení 2N® SIP Speaker. Zde je potřeba nastavit příjem daného multicastového provozu. Otevřeme si internetový prohlížeč a najedeme do konfiguračního rozhraní daného zařízení. V sekci Services / Streaming je potřeba povolit příjem multicastu na dané adrese a portu. Musíme nastavit správný kodek, v tomto případě se jedná o kodek G722. Na straně telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P není možné nastavit kodeky, tudíž se jedná a jedinou správnou volbu. Od této chvíle bude zařízení 2N® SIP Speaker poslouchat na dané multicastové adrese a portu. Konkrétní nastavení můžete najít na obrázku níže.

 2. Na telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P si nyní nastavíme první programovatelné tlačítko pro začátek vysílání multicastového provozu. Celé toto nastavení je poměrně jednoduché .V sekci Telefon / Progr. tlačítka nastavíme DSS klávesu 1 jako typ Paging a do pole hodnota vložíme multicastovou adresu a port, na které budeme vysílat, konkrétně: 239.0.0.1:22222. Nastavení telefonu můžete najít na obrázku níže.
 3. Co se týká nastavení je všechno hotovo, nyní už stačí pouze stisknout příslušné tlačítko na telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P a jsme připraveni hlásit do zařízení 2N® SIP Speaker.

Posílání multicastového provozu opačným směrem, tedy z 2N® SIP Speaker na telefon Yealink IP Phone SIP-T26P

 

 1. Začneme nejprve s nastavením telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P pro přijem multicastového hlášení. V sekci Tel. seznam / MulticastIP je potřeba vyplnit příslušnou IP adresu a port příchozího multicastového provozu, konkrétně v našem případě 239.0.0.2:22222. Pokud budete chtít telefon používat telefon pro hlášení z více míst je doporučeno použití priorit. Příklad nastavení můžete najít na obrázku níže. 
 2. Druhým krokem je nastavení zařízení 2N® SIP Speaker pro vysílání multicastového hlášení. Volání je potřeba nastavit přes Automatizaci, vlastní skriptovací jazyk. Je potřeba vytvořit skript, který bude podobný obrázku níže. Tento skript způsobí, že na první stisknutí tlačítka začne 2N® SIP Speaker vysílat multicast na příslušné adrese a na druhé stisknutí toto vysílání zastaví. 

 3. Níže můžete najít kompletní nastavení pro jednotlivé řádky skriptu:

  Event.KeyPressed  -  key=%1

  Condition.FlipFlopD  -  clockevent=1; Condition=3; resetValue=0
  Condition.LogicalNot  -  Condition=2
  Action.StartMulticastSend  -  event=1; condition=2; Channel=1; Address=239.0.0.2; Port=22222; codec=g722
  Action.StopMulticastSend  -  event=1; condition=3; Channel=1


 • No labels