Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikace 2N® Helios IP Mobile podporuje funkci Do Not Disturb (Nerušit), která ztlumí zvonění (audio notifikace) pro všechny příchozí hovory.

Nejprve otevřete menu "Settings - Do Not Disturb (DND)" aplikace 2N® Helios IP Mobile, kde uvidíte dvě možnosti nastavení módu DnD:

 • Základní DnD - ztlumí zvonění permanentně nebo dočasně po následujících 24 hodin 
 • Pokročilý DnD Night mode - ztlumí zvonění pro nastavený časový úsek v rámci jednoho týdne

 

 1. Základní Do Not Disturb mód - výběrem jedné z řádek můžete zvolit:
  permanently - DnD mód je pořád zapnutý
  15 minutes - 24 hours - DnD mód je pořád zapnutý po následujících 15m až 24h 
   

 2. Pokročilý DnD Night mode - výběrem Start time (počáteční čas), End time (konečný čas) a Days (dny) můžete nastavit časový rámec, v kterém bude mód aktivní.
   

Pokud je DnD mód aktivní, notifikační ikona  se automaticky objeví v menu Settings a také ve stavovém řádku: