Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Toto FAQ popisuje, jak vytvořit SIP Proxy na pobočkové ústředně 2N® NetStar a k této Proxy zaregistrovat aplikaci 2N® Helios IP Mobile v4. FAQ bylo vytvořeno pro verzi FW 4.3.2 pro 2N® NetStar a 1.6.7 s aplikací 2N® Helios IP Mobile pro 2N® Indoor Touch. FAQ je rozděleno do dvou částí. První část popisuje jak vytvořit SIP Proxy pro pobočkovou ústřednu 2N® NetStar a jak k ní poté vytvořit terminál. Druhá část popisuje nastavení Proxy v aplikaci 2N® Helios IP Mobile v4 a zaregistrovat aplikaci k Proxy, která byla vytvořena v první části. Výstupem tohoto FAQ by tedy měla být úspěšně vytvořená Proxy na pobočkové ústředně 2N® NetStar a aplikace 2N® Helios IP Mobile v4 zaregistrovaná k této Proxy.

1. Nastavení pobočkové ústředny 2N® NetStar

Vytvoření SIP Proxy

 1. Jděte do záložky Přenašeče ‐> SIP a přidejte nový přenašeč.

 2. V zobrazeném okně zadejte jméno přenašeče a v parametru “Typ“ vyberte možnost “SIP Proxy“.

 3. Následně vyberte vytvořený přenašeč a v záložce “Stack” nastavte parametry dle obrázku níže. 
  Realm (Domain) – IP adresa CPU pobočkové ústředny 2N® NetStar
  Naslouchací port - port pro SIP signalizaci. Můžete ponechat defaultní hodnotu 5060. Pokud bude port z nějakého důvodu změnit, je to možné. V nastavení Proxy pro aplikaci 2N®  Helios IP Mobile je možné tento port změnit.
  RTP rozhraní – zde klikněte pravým tlačítkem myši a přidejte VoIP rozhraní
  Kodeky – přeneste požadované kodeky ze sloupce “Podporované” do “Povolené”
  DTMF dle RFC‐2833 – aktivujte tento parametr pro správný přenos DTMF znaků

Vytvoření VoIP terminálu

 1. Přesuňte se do záložky SIP Proxy ‐> Stack ‐> Terminály a přidejte nový terminál.

 2. Zadejte název terminálu – musí souhlasit s názvem SIP stanice! Následně potvrďte nastavení tlačítkem “OK”.

Vytvoření SIP stanice

 1. Dříve než definujete samotnou SIP stanici, vytvořte si skupinu uživatelů a uživatele. Skupinu uživatelů vytvoříte v Uživatelé ‐> Uživatelé & skupiny, kde po kliknutí pravým tlačítkem myši vyberete možnost “Přidat skupinu”.

 2. Do vytvořené skupiny následně přidejte nového uživatele.

 3. Vyplňte jméno pro nového uživatele, v našem případě je to 708. V tomto kroku můžete také vytvořit SIP stanici zatrhnutím možnosti "Vytvořit" na řádce "SIP stanice". Jako interní číslo uživatele a číslo SIP stanice jsme použili 708.

 4. Pokud jste úspěšně vytvořili SIP stanici, přesuňte se do jejího nastavení a přiřaďte ji k již vytvořenému terminálu 708.

 5. V posledním kroku již zbývá pouze vytvořit login pro uživatele 708. Toto můžete provést v záložce Uživatelé ‐> Uživatelská oprávnění.

 6. Nyní je všechno nastaveno správně a můžete připojit SIP stanici k SIP Proxy. Přihlašovací údaje jsou v tomto případě:
  Username:708
  Password: 708
 7. Finální krokem je nastavení routování pro SIP Proxy. Jděte do sekce Přenašeče->SIP->Proxy->Vlastnosti a klikněte na Založit vlastnosti. Přepněte na Routing a pro Od Portu zvolte, jak chcete routovat hovory. 

 

2. Zaregistrování 2N® Helios IP Mobile k SIP Proxy

Aplikace 2N® Helios IP Mobile může být zaregistrována k SIP Proxy jako běžný SIP klient.

Nejprve musíte spustit aplikaci 2N® Helios IP Mobile dotykem na její ikonu.

Dále prosím postupujte podle následujících konfiguračních kroků:

 1. Otevřete menu "Settings" aplikace 2N® Helios IP Mobile.
 2. Povolte funkci SIP klienta dotykem na tlačítko "SIP Proxy ON":
 3. Vstupte do menu "SIP proxy settings" pro nastavení registrace k SIP Proxy.
  Zadejte prosím všechny nezbytné informace, které dostanete od správce SIP Proxy/Ústředny. Například Jméno (Username), Heslo (Password), IP adresu SIP proxy atd. 
 4. Jakmile nakonfigurujete SIP Proxy a nastavení uložíte dotykem na potvrzovací tlačítko , uvidíte stav proxy na řádce "Devices".
   Connected - úspěšně připojeno k proxy, je možné provádět odchozí hovory a přijímat příchozí 
   Connecting - zařízení se snaží připojit k proxy, prosím o chvilku strpení
   Disconnected - nepřipojeno k proxy, prosím zkontrolujte nastavení

 5. Odchozí hovory přes SIP Proxy mohou být nyní jednoduše prováděny vytočením čísla stanice na číselníku, který se nachází na záložce "Dial Pad".


 6. Volitelně je také možné přidat některá zařízení zaregistrované k proxy (=telefonní čísla interkomů  2N® Helios IP, IP telefonů atd.)  manuálně, aby byly jednoduše dostupné v menu "Devices".
    

  Pokud budete chtít volat na interkom 2N® Helios IP přes proxy, můžete v nastavení zařízení také upravit DTMF kód pro otevírání dveří. 
  Jakmile dokončíte konfiguraci zvoleného proxy zařízení a uložíte nastavení dotykem na potvrzovací tlačítko , uvidíte toto zařízeni v menu"Devices".

   

   

  2N® Helios IP Mobile nároky na šířku pásma

  Icon

   

  Směr komunikace
  Kodeky | Protokoly
  Šířka pásma
  2N® Helios IP  2N® Indoor Touch/2N® Helios IP MobileH.264 unicast video, G.711/G.722 | SIP audio~2 Mbit/s pro každý 2N® Helios IP
  2N® Indoor Touch/2N® Helios IP Mobile application  2N® Helios IPG.711/G.722 | SIP audio~85 kbit/s pro každý 2N® Indoor Touch

  Pro správnou funkčnost je nutné zajistit vyhovující připojení a dostatečnou šířku pásma. Pro bližší detaily si prosím přečtěte toto FAQ: Síťové požadavky - Jakou LAN/Wi-Fi infrastrukturu potřebuji?

 • No labels