Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Icon

This FAQ describes how to connect 2N® Helios IP intercom to CUCM 11 via SIP trunk. Connection via SIP trunk will enable calls from intercom to CUCM and its main advantage is that you dont need additional "device" licence for CUCM. FAQ is diveded into the two parts. First part describes how to configure CUCM 11 and second part describes configuration of 2N® Helios IP intercom.

How to configure CUCM 11 

Configuration of SIP trunk

Go to section "Device->Trunk", set parameters regarding the picture below and click on "Next".

Continue in configuration according to the pictures below.

Configuratin of trunk security

In next step configure trunk security (password which will be used for registration to the trunk). Security is configured in section "System->Security->SIP Trunk Security Profile".  Click on "Add New".

Configure the rest according to the pictures below.

Add user

V tomto kroku přidejte uživatele. Uživatele přidáte v sekci "User Management->Application User". Zde zvolte "Add New" pro přidání.

Pokračujte v nastavení podle obrázku níže.

¨

Přidání route pattern

V dalším kroku vytvořte route pattern (zde se nastaví číslo, na které bude Helios volat). Route pattern přidáte v sekci "Call Routing->Route->Hunt->Route Pattern". Zde zvolte "Add New" pro přidání.

Dále pokračujte v nastavení podle obrázků níže.

Jak nastavit interkom 2N® Helios IP

Nyní můžete zaregistrovat interkom k nově vytvořenému trunku. Přihlašovací údaje pro tento příklad jsou 4999/4999 a adresa CUCM 11 je 10.0.27.36. Místo této adresy vyplňte adresi vašeho CUCM. 

  • No labels