Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje, jak provést upgrade zařízení 2N Lift8. Firmware je jako první nahrán do centrální jednotky, po té je rozdistribuován do všech připojených jednotek. Doba upgradu je závislá na počtu připojených audio jednotek. Tato operace může trvat několik minut.


Jako první krok nainstalujete 2N® Lift8 Service Tool poslední verze, ke stažení na www.2n.cz

Kompletní seznam dostupných fw verzí naleznete zde: 1.3 Změny

V programu Service Tool v Menu Zařízení-Upgrade naleznete seznam všech použitelných firmwarů a jejich případných jazykových mutací.

Upgrade staršího hardwaru

Icon

Některé HW verze Centrální jednotky nemohou být upgradovány na vyšší verzi fw než 1.10.6, aktuální servisní nástroje zobrazí pouze dostupné verze pro danou centrální jednotku.

Přechod mezi verzemi 1.X.X na 2.X.X

Icon

Splittery vyžadují speciální postup pro přechod z 1.X.X na 2.X.X:

  • Pro upgrade verze 1.x.x na 2.x.x musíme splittry nastavit pouze na liché adresy (číslo výtahu/šachty). U sudých adres se upgrade neprovede. (Př. Nejprve se provede upgrade splittrů s lichými adresami. Poté tyto splittry odpojíme a splittry se sudými adresami změníme na liché. Po upgradu je změníme zpět na sudé.)
  • Při probíhajícím upgradu bliká zelená a červená dioda (OK a ERR)

Signalizace - COP

Icon
  • Hláska se nejprve inicializuje - svítí žlutá a zelená dioda (požadavek přijat a spojení potvrzeno), na zadní straně svítí červená dioda.
  • Pokud právě probíhá upgrade hlásky, bliká žlutá a zelená dioda. Červená dioda na zadní straně hlásky trvale svítí.
  • Po upgradu na hlásce nesvítí žádná dioda a je připravena k použití.

Signalizace - Strojovna, šachta

Icon
  • Hláska se nejprve inicializuje - svítí žlutá, zelená a červená dioda (požadavek přijat, spojení potvrzeno a červená dioda pod sklíčkem)
  • Pokud právě probíhá upgrade, na hlásce bliká žlutá a zelená dioda. Červená dioda stále svítí
  • Po upgradu se rozsvítí piktogram ALARM (symbol zvonek) a hláska je připravena k použití.

Signalizace - Camera module, IO module

Icon
  • IO modul: Během upgradu, bliká rychle zelená LED (OK) a pomalu bliká červená LED (ERR)
  • Kamerový modul: Při probíhajícím upgradu svítí červená LED ERR, rychle bliká zelená LED OK a pomalu bliká žlutá LED REL.