Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® IP Verso

FAQ založena na verzi FW 2.29

Podrobný návod pro nastavení displeje najedete najdete v manuálu: 5.3.8 Displej

1. Povolení telefonního seznamu

Pro zobrazení volacího seznamu je nutné mít zaškrtnutou funkci Zobrazení telefonního seznamu.

 1. Přihlaste se k webovému rozhraní Vašeho interkomu pomocí IP adresy Interkomu.
 2. V sekci Adresář > Uživatelé vytvořte seznam uživatelů s jejich telefonními čísly.
 3. Přejděte do sekce Hardware > Displej, záložka Displej a zaškrtněte Zobrazení telefonního seznamu.

   

   

2. Seznam / Adresář

Na této záložce se konfiguruje strukturovaný seznam uživatelů zobrazovaný na displeji. Seznam lze rozdělit do prakticky libovolného počtu skupin, a do každé ze skupin lze vložit libovolný počet uživatelů z adresáře. Do jedné skupiny nelze vložit jednoho uživatele vícekrát, ale každý z uživatelů adresáře se může nacházet ve více skupinách současně. 

 1. Přejděte do sekce Hardware > Displej, záložka Adresář.
 2. Vytvořte požadované složky. 3. Vyberte uživatele a přesuňte ho do požadované složky, popřípadě označte / zaškrtněte více uživatelů a přesuňte.

 

 

 

 

 

3. Prezentace

Displej dokáže zobrazovat prezentaci obrázků, které se budou zobrazovat po nastavené době nečinnosti. Obrázky mohou mít maximálně 214 x 320 px.

Kdy má být prezentace aktivována, a doba mezi přechodem na další snímek prezentace se nastavují pomocí Zpoždění aktivace prezentace a Přechod mezi obrázky prezentace.

 1. Přejděte do sekce Hardware > Displej, záložka Prezentace.
 2. Klikněte na obrázek plus (+) a nahrajte obrázky z PC úložiště.

Pořadí prezentace můžete měnit kliknutím a přetažením obrázku. Pokud si chcete některý z obrázků zvětšit, klikněte na ikonu lupy; pro odstranění použijte křížek.

 

2N® IP Vario

FAQ založena na verzi FW 2.29

Podrobný návod pro nastavení displeje najedete najdete v manuálu: 5.3.8 Displej

1. Povolení displeje

 1. Přihlaste se k webovému rozhraní Vašeho interkomu pomocí IP adresy Interkomu.
 2. V sekci Adresář > Uživatelé vytvořte seznam uživatelů s jejich telefonními čísly.
 3. Přejděte do sekce Hardware > Displej, záložka Displej a zaškrtněte Povolení displeje.

2. Jmenovky na displeji

 1. Přejděte do sekce Hardware > Displej, záložka Jmenovky.
 2. Vyberte až 4 uživatele z adresáře a přiřaďte je tlačítkům po stranách displeje.

3. Seznam / Adresář

Na této záložce se konfiguruje strukturovaný seznam uživatelů zobrazovaný na displeji. Seznam lze rozdělit do prakticky libovolného počtu skupin, a do každé ze skupin lze vložit libovolný počet uživatelů z adresáře. Do jedné skupiny nelze vložit jednoho uživatele vícekrát, ale každý z uživatelů adresáře se může nacházet ve více skupinách současně. 

 1. Přejděte do sekce Hardware > Displej, záložka Adresář.
 2. Vytvořte požadované složky. 3. Vyberte uživatele a přesuňte ho do požadované složky, popřípadě označte / zaškrtněte více uživatelů a přesuňte.


4. Prezentace                                            

Displej dokáže zobrazovat prezentaci obrázků, které se budou zobrazovat po nastavené době nečinnosti. Obrázky mohou mít maximálně 320 x 240 px.

Kdy má být prezentace aktivována, a doba mezi přechodem na další snímek prezentace se nastavují pomocí Zpoždění aktivace prezentace a Přechod mezi obrázky prezentace.

 1. Přejděte do sekce Hardware > Displej, záložka Prezentace.
 2. Klikněte na obrázek plus (+) a nahrajte obrázky z PC úložiště.

Pořadí prezentace můžete měnit kliknutím a přetažením obrázku. Pokud si chcete některý z obrázků zvětšit, klikněte na ikonu lupy; pro odstranění použijte křížek.