Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto FAQ pojednává o připojení zvonkového tlačítka k 2N® Indoor Touch a  popisuje konfiguraci 2N® Helios IP Mobile aplikace. Zvonek slouží k rozezvonění jednotky 2N® Indoor Touch přímo bez použítí dalších zařízení. Při stlačení zvonku začne 2N® Indoor Touch zvonit podle toho, jaké nastavení je použito v aplikaci 2N® Helios IP Mobile.

Požadavky

Icon
 • 2N® Indoor Touch s firmware 2.0 nebo vyšším
 • zvonkové tlačítko
 • 2-drátový kabel
 • 2N® Helios IP Mobile ver. 4.2 či vyšší

Jak připojit zvonek k 2N® Indoor Touch

 1. 2N® Indoor Touch obsahuje, na zadní straně jednotky, porty k připojení zvonku. Jak můžete vidět na obrázku (1), obsahuje základní deska následující porty:  IN1, IN1/OUT1, IN2, IN2/OUT2, DC12+ atd. 

   Obr. 1

Upozornění

Icon

Pro instalaci zvonku je nutné použít odpovídající HW verzi 2N® Indoor Touche (ver.4, viz. popisek na zadní straně jednotky) vybavenou správnými vstupy.

Pro připojení zvonku a konfiguraci 2N® Helios IP Mobile ver. 4.1 postupujte podle následujících kroků:

 1. Připojte 2-drátový zvonek do 2N® Indoor Touch. Použijte porty IN1 nebo IN2, DC12V+ OUT. Na obrázku (2, 3) je zobrazeno připojení pro konektory IN1, DC12V+ OUT.   

                

     Obr. 2, 3
 2. Otevřete 2N® Helios IP Mobile, vstupte do Settings a zapněte Door button.


                                                                                                                                                                                          Obr. 4

 3. Zvolte požadovaný vstup, kde je připojen zvonek. V našem případě jsme připojili zvonek do vstupu GPI1 viz. obr. 2, proto zvolíme vstup GPI1 (5).


                                                                                                                                                                                           Obr. 5
 4. Invertovaný/ Neinvertovaný vstup – V této sekci je možné změnit způsob používání zvonku. Vstupy GPI1,2 jsou defaultně nastaveny na hodnotu "logická 1".

  • Neinvertovaný vstup – Aplikace nezvoní po dobu stisku tlačítka. Po puštění tlačítka začne aplikace zvonit. Doba zvonění je definována v sekci Maximal ringing time.


  • Invertovaný vstup – Aplikace zvoní po dobu stisknutí zvonku. V případě puštění zvonku bude aplikace zvonit minimální dobu zvonění. Tuto hodnotu je možné nastavit v sekci Minimal ringing time.

 

                                                                   

Obr. 6

Manual

Icon

Více informací naleznete v uživatelském manuálu zde: https://wiki.2n.cz/is/en

Call Log

 • Call Log (7) ukládá všechny hovory včetně notifikací zvonkového tlačítka.

     

Obr. 7