Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Icon

This FAQ describes how to configure direct (P2P) call between 2N® Helios IP intercoms and IP phone SNOM 760. It is also describing how to display video from 2N® Helios IP intercoms on the phone before answer by Function buton. Further more it describes how to configure Function button for direct call to 2N® Helios IP and also how to set one of this buttons to send DTMF or HTTP command for switch activation of 2N® Helios IP intercoms. This FAQ was made for FW version of 2N® Helios IP intercoms 2.14.2 and higher.

How to configure direct call on 2N® Helios IP intercom  

 1. In first step go to section "Directory->Users" and fill "Phone number" in format "sip:ip_address_of_the_phone) (in our case it is sip:192.168.1.2) 2. In next step go to section "Services->Streaming->JPEG" and enable "JPEG Video Activated by Call" to enable video activation before answer.


 3. Now you have to enable HTTP API for camera, by this you will allow the phone to download the video. Go to section "Services->HTTP API" a "Camera API" set to "Unsecure" and "None"


 4. In this step set the intercom to automatic pickup of incoming calls. Go to section "Services->Phone->Calls". Configure the section based on picture below. 

 

How to configure direct calls on IP phone SNOM 760 

 1. Volitelně můžete nastavit pro telefon statickou adresu na kterou bude telefon volat (doporučujeme - interkom může samozřejmě volat i na adresu telefonu z DHCP serveru, ale existuje šance, že při odpojení telefonu od sítě dostane telefon při dalším připojení jinou IP adresu). Adresa lze upravit v sekci "Advanced Settings->Network". Volitelně také pomocí tlačítek telefonu v menu "Menu->Síť->Nastavení IP".

 2. V sekci "Advanced Settings"->SIP/RTP můžete zkontrolovat, zde je port nastaven na standardní 5060 nebo ho volitelně změnit, pokud chcete používat jiný.


 3. V sekci "Advanced Settings->QoS/Security" nastavte parameter "Filter packets from registrar" to "OFF"


 4.  Po dokončení veškerého nastavení proveďte restart telefonu, aby se všechny změny zapsaly. 

Jak nastavit video před vyzvednutím na telefonu SNOM 760

 1.  V prvním kroku můžete volitelně změnit "Telefonní číslo (ID)" v sekci "Služby->Telefon->SIP 1". Defaultně je hodnota 111 a v dalším kroku je nutné ji vyplnit ve webovém rozhraní telefonu SNOM.


 2. V druhém kroku jděte ve webovém rozhraní telefonu SNOM do sekce "Operation->Directory" a do kolonky "Number" vyplňte číslo z prvního kroku (zde je to 111). Do kolonky "Action-Url" vyplňte "http://ip_address_helios/enu/snom820-video.xml"

Jak zobrazit video z interkomu 2N® Helios IP na telefonu SNOM 760 pomocí funkční klávesy

 1. Ve webovém rozhraní telefonu jděte do sekce "Setup->Function keys". Vyberte si tlačítko, které chcete použít, a jako "Type" vyberte "Action URL". Do kolonky "Number" vyplňte URL "http://ip_address_helios/enu/snom820-video.xml". Kolonka "Short text" může být volitelně využitá pro popis funkce tlačítka.

 

Jak nastavit přímé volání z telefonu SNOM 760 na interkom 2N® Helios IP

 1. Zůstaňte v sekci nastavení funkčních kláves a pod Vámi vybranou klávesu vyberte "Speed dial" a vyplňte "SIP:ip_adresa_interkomu".

Jak nastavit aktivaci zámku na interkomu 2N® Helios IP z telefonu SNOM 760 pomocí DTMF

 1. Stále ve stejné sekci vyberte "DTMF" a vyplňte požadovaný DTMF kód (pro tento příklad jsme zvolili 00).

Jak nastavit aktivaci zámku na interkomu 2N® Helios IP z telefonu SNOM 760 pomocí HTTP příkazu 

 1. Stále ve stejné sekci vyberte "Action URL" a vyplňte URL "http:// ip_adresa_interkomu/enu/lockstate.xml.p?lock1state=1"

 2. V druhém kroku je nutné vypnout zabezpečení pro API zámku. Jděte do sekce "Služby->HTTP API" "Switch API" nastavte na "Nezabezpečený" "Žádný".

 

 • No labels