Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje, jak připojit REX tlačítko (REX=Request To Exit, tj. odchodové tlačítko) k jednotce 2N® Access Unit. V několika krocích se dozvíte, jak připojit tlačítko a jak nakonfigurovat jednotku pro správnou funkci odchodového tlačítka. FAQ popisuje oba typy tlačítek - rozpínací a spínací tlačítko.

Co je REX tlačítko?

V určitých případech (například pro prostory se zvýšenou bezpečností jako je například místnost s bankomatem) je nutné kontrolovat otevírání dveří i v případě odchodu. V tomto případě můžete připojit k jednotce 2N® Access Unit odchodové tlačítko, které při stisknutí aktivuje zámek. Typické zapojení si můžete prohlédnout na obrázku níže. 

Jak připojit "spínací" odchodové tlačítko k 2N® Access Unit a jak ji nakonfigurovat

 1. V prvním kroku jednoduše připojte REX tlačítko k jednomu ze vstupů 2N® Access Unit pomocí dvojdrátu.

  U 2N Access Unit M použijte pro vstup jeden z párů vodičů označených INPUT1 nebo INPUT2: 2. V druhém kroku se připojte přes webové rozhraní k IP adrese jednotky 2N® Access Unit a jděte do sekce "Hardware->Dveře". Vyberte spínač, který chcete ovládat pomocí REX tlačítka (v našem případě "Spínač 1") a zvolte vstup, ke kterému jste v předchozím kroku připojili REX tlačítko (v našem případě "Input 1"). Nastavte "Režim vstupu" na "Neinvertovaný" . 

Jak připojit "rozpínací" odchodové tlačítko k 2N® Access Unit a jak ji nakonfigurovat

 1. V prvním kroku jednoduše připojte REX tlačítko k jednomu ze vstupů 2N® Access Unit pomocí dvojdrátu.
  2N Access Unit M použijte pro vstup jeden z párů vodičů označených INPUT1 nebo INPUT2:
 2. V druhém kroku se připojte přes webové rozhraní k IP adrese jednotky 2N® Access Unit a jděte do sekce "Hardware->Dveře"Vyberte spínač, který chcete ovládat pomocí REX tlačítka (v našem případě "Spínač 1") a zvolte vstup, ke kterému jste v předchozím kroku připojili REX tlačítko (v našem případě "Input 1"). Nastavte "Režim vstupu" na "Invertovaný" . 

  Icon

  Tento postup může být aplikován na následující zařízení:

  • 2N Access Unit
  • 2N Access Unit 2.0
  • 2N Access Unit M