Skip to end of metadata
Go to start of metadata


První možností je u všech 2N IP Interkomů tzv. softwarový reset. V konfiguračním menu V Sekci Systém-Údržba vyberte možnost "Obnovit tovární nastavení zařízení"

Výchozí nastavení – slouží k nastavení všech parametrů interkomu do výchozího stavu s výjimkou parametrů nastavení sítě. Pokud chcete interkom uvést do úplného výchozího stavu, použijte příslušnou propojku nebo tlačítko reset, viz instalační manuál k příslušnému interkomu.

Upozornění:

Obnovení výchozího nastavení vymaže případný nahraný licenční klíč. Je vhodné si ho tedy uschovat zkopírováním na jiné úložiště pro pozdější potřebu.

 

2N® IP Vario

 1. Vypněte 2N® IP Vario.
 2. Nasaďte propojku do pozice pro uvedení do výchozího nastavení (u modelu 535v1 a 535v2 s displejem přepněte spínač na displeji do pozice F_RES).
 3. Zapněte 2N ® IP Vario a vyčkejte na zvukovou signalizaci potvrzující start.
 4. Vypněte 2N® IP Vario.
 5. Odstraňte propojku z pozice pro uvedení do výchozího nastavení (u modelu 535v1 a 535v2 s displejem přepněte spínač na displeji do pozice NORMAL).
 6. Zapněte 2N® IP Vario.

 

 

Deska verze 535v8 má RESET tlačítko, postup resetování je shodný s IP Verso níže.

2N® IP Verso                                                                                                         Firmware 2.26 a novější:

 1. Stiskněte tlačítko RESET                                                                                                                        
 2. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s)                                                 + ZVUKOVÁ SIGNALIZACE - uvolněte tlačítko ihned po 4 rychlých pípnutích
 3. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s)
 4. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED (cca dalších 5 s)
 5. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s)
 6. Uvolněte tlačítko RESET

2N® IP Force/Safety                                                                                        Firmware 2.26 a novější:


Obnovení originálního nastavení (verze 555v5)                                                                                   

 1. Stiskněte tlačítko RESET                                                                                                             ZVUKOVÁ SIGNALIZACE - uvolněte tlačítko ihned po 4 rychlých pípnutích
 2. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s)                                               
 3. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s)
 4. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED (cca dalších 5 s)
 5. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s)
 6. Uvolněte tlačítko RESET

Obrázek: 2N® IP Force kontrola LED, PCB verze 555v5 


Obnovení originálního nastavení (verze 555v3 a vyšší)

Pro obnovení originálního nastavení stiskněte, držte tlačítko SW1 a sledujte stav LED2. Jakmile LED2 přestane svítit zeleně, uvolněte stisk tlačítka po 5 - 10 sekundách.
Pokud zazní zvuková signalizace, je pozdě (nedojde k žádné změně) a nutné proces opakovat. Pokud tlačítko stisknete krátce, dojde pouze k resetování zařízení. Tlačítko SW1 je k dispozici pouze v zařízení s deskou plošných spojů verze 555v3 a vyšší. Pro desky verze 555v2 použijte postup uvedený níže.

                  

Obnovení originálního nastavení (verze 555v2)

 1. Odpojte zařízení od napájení.
 2. Přesuňte zkratovací propojku na konektoru X6 do pozice pro uvedení do originálního nastavení. Konfigurační propojky (X6) se nacházejí v pravé horní části desky plošného spoje.
 3. Připojte napájení a vyčkejte na zvukovou signalizaci potvrzující start.
 4. Odpojte zařízení od napájení.
 5. Přesuňte zkratovací propojku na konektoru X6 do pozice normální provoz.
 6. Připojte napájení – zařízení bude nastaveno na tovární hodnoty.

                                      

2N® IP Uni

2N® IP Uni je vybaven tlačítkem RESET. Podržením tlačítka po dobu delší než 20 sekund se obnoví originální tovární nastavení zařízení. Veškerá data uložena v zařízení budou smazána. Krátký stisk tlačítka (< 1 s) vyvolá pouze restart zařízení – k žádné změně konfigurace nedochází. Pokud takto nelze provést reset, podržte tlačítko po dobu 35 - 40 s (platí především pro firmware 2.19).

2N® IP Base

Pro obnovení originálního továrního nastavení zařízení postupujte podle následujícího postupu:

                                                       Firmware 2.26 a novější:

 1. Stiskněte tlačítko RESET.                                                                                                                         
 2. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s).                                                  ZVUKOVÁ SIGNALIZACE - uvolněte tlačítko ihned po 4 rychlých pípnutích
 3. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s).
 4. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED (cca dalších 5 s).
 5. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s).
 6. Uvolněte tlačítko RESET.

2N® IP Audio/Video Kit                                                                                          Firmware 2.26 a novější:

 1. Stiskněte tlačítko RESET                                                                                                                        
 2. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s)                                                 ZVUKOVÁ SIGNALIZACE - uvolněte tlačítko ihned po 4 rychlých pípnutích
 3. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s)
 4. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED (cca dalších 5 s)
 5. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s)
 6. Uvolněte tlačítko RESET

2N® IP Style

Tlačítko CONTROL umístěné mezi konektory na hlavní jednotce slouží k nastavení originálního továrního nastavení.

Pro obnovení originálního továrního nastavení zařízení postupujte následovně:

 • Odpojte zařízení od napájení.
 • Stiskněte a držte tlačítko CONTROL.
 • Připojte zařízení k napájení.
 • Držte stále tlačítko po několik sekund a pak tlačítko uvolněte.

 

                 Další informace: