Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Níže naleznete stručný popis, co vše zkontrolovat předtím než zašlete  2N® Net Audio Decoder / 2N® Net Audio Decoder Lite / 2N® Net Mic / 2N® Net Audio Encoder / 2N® Net Speaker  na opravu.

Možné závady:

 

a) Net Audio zařízení po zapojení do PoE případně externího zdroje 12V nenaběhne.

b) Net Audio zařízení není dostupné v síti / nelze nalézt ve scaneru IP Audio Manageru 

c) Net Audio zařízení Je dostupné ve scaneru, ale nedaří se jeho připojeno k Serveru

d) Net Audio zařízení nepracuje správně, zařízení je připojení k Serveru, ale nehraje.

 

Zkontrolujte aktuální stav LED signalizace na zařízení. Význal jednotlivých stavů naleznete zde:

         Indikace stavů pomocí LED pro 2N® Net Audio Decoder / 2N® Net Audio Decoder Lite  2N® Net Audio Decoder,

         Indikace stavů pomocí LED pro 2N® Net Mic 2N® Net Mic

add a) Zkontrolujte správnost zapojení, při napájení s využitím PoE zkontrolujte správné zapojení LAN a funkčnost PoE zdroje včetně jeho případného přetížení a standard PoE IEEE 802.3af. Při použití Externího napájení opět zkontrolujte správnost zapojení zdroje a dodržení parametrů pro Externí napájení 12V DC / 2A.


add b) Zkontrolujte zapojení síťového kabelu a dostupnost LAN, V továrním nastavení zařízení vyžaduje automatické přidělení IP adresy od DHCP serveru v síti

 • POZOR i když ostatní zařízení v síti dostávají IP adresu automaticky, 2N IP Audio zařízení ji nemusí dostat, a to díky omezení, které může být nastaveno od IT oddělení. Toto nastavení pak automaticky přiřazuje IP adresy jen známým/registrovaným zařízením v síti na základě jejich MAC adresy!
 • O nepřidělení IP adresy zařízení se můžeme přesvědčit v menu Administrátor > Net Audio devices scanner. Zobrazovaná IP adresa zobrazena v poli DHCP je pak:0.0.0.0 (viz obrázek níže).
  V tomto případě můžete sdělit MAC adresu zařízení IT oddělení a to nastaví automatické přidělování IP adresy, či můžete DHCP klienta vypnout a nastavit IP adresu manuálně. V druhém případě je potřeba znát volnou IP adresu, kterou můžete zařízení nastavit = tato IP adresa je volná a žádné jiné IP zařízení v síti tuto adresu nepoužívá a dále je potřeba nastavit masku neboli subnet, která určuje síť. 

  Manuální nastavení pak může vypadat např. takto:  IP adresa: 192.168.1.151 maska: 255.255.255.0
 • Firewall může také blokovat připojení 2N® Net Audio Decoder jednotky
  • Zapnutý firewall může způsobit, že pokud se 2Nzařízení odpojí a pak se pokusí připojit na stejném portufirewall (např. ESET Smart Security) mu to nedovolí.  

         Obrázek níže zobrazuje situaci, kdy síť automaticky přiděluje IP adresy (síť má DHCP server), ale zařízení (např. 2N® Net Audio Decoder jednotka) není registrováno (jeho                  MAC adresa) na IT oddělení, a tak zařízení IP adresu automaticky nedostane.

 

  Obr.1 

           Příklad manuálního nastavení IP adresy a IP masky při vypnutém DHCP klientu:

Obr. 2

add c) Ověřte správnost nastavení pro komunikace se Serverem. Zařízení Net Audio lze připojit v 3 různých módech. Ověřte (v případě použitého vyhledávacího módu) správnost nastavení domenového jména (Naleznete, popř. můžete změnit v Sekce Komunikační vlastnosti) viz. obr. 3, případně IP Adresy IP Audio manageru pro Aktivní mód. Poslední možností nastavení je využití pasivního módu, kdy si IP Audio Manager připojuje IP Audio jednotky na základě seznamu v Sekci Připojení Net Audio jednotek

Obr. 3

Nastavené heslo pro autorizaci (IP audio zařízení vůči serveru / server vůči IP audio zařízení). Nedaří se Vám připojit zařízení k serveru, a při tom všechny parametry:  IP adresa, doména, mód připojení  jsou správné. V tomto případě bývá příčinou nastavené heslo pro autentifikaci.

 • O nastaveném heslu pro autorizaci se můžete přesvědčit v již připojeném IP audio zařízení k serveru. Z bezpečnostních důvodů je nejdříve třeba povolit telnet v menuDestinace & Zóny. Zde klikněte na zařízení a v jeho rozšířených parametrech zaškrtněte možnost "Povolit telnet" 
 • V případě že jste si nastavili heslo "Server autorizující se zařízení", budete vyzváni k zadání hesla i pro přístup přes Telnet (v telnetu parametr pwd). V druhém případě "zařízení autorizující se serveru" se do telnetu připojíte bez hesla a po zadání příkazu "print" uvidíte nastavené heslo u parametru srvpwd. 
 • Více o heslech pro autorizaci najdete v manuálu k programu Control Panel / Administrace

 

Obr. 4

Příklad nastavení hesla: 2N® Net Audio Decoder autentifikující se k serveru

 

 add d)  V případě, že je IP Audio zařízení korektně spojeno se Serverem, ale nefunguje Audio ověřte zapojení a parametry použitých reproduktorů

 

 Použité reproduktory musí mít nominální impedanci 4Ω-16Ω. Následující tabulka na Obr. 5 zobrazuje možné konfigurace a maximální výstup (sinus, THD < 1%): 


Reproduktory

Zdroj 12V/2A

Zdroj PoE

2 x 4 Ohm STEREO

2 x 2.5W

2 x 2.5W

2 x 8 Ohm STEREO

2 x 7W

2 x 4W

2 x 16 Ohm STEREO

2 x 4W

2 x 4W

4 Ohm MONO

1 x 14W

1 x 8W

8 Ohm MONO

1 x 8W

1 x 8W

  Obr. 5

Na zadním panelu je levý kanál označen jako L+ a L- a pravý kanál jako R+ a R-. Pro zapojení v režimu MONO použijte pouze levý kanál.

 

V případě přetrvávajích technických problémů kontaktujte prsoím oddělení Technické podpory se všemi detaily o tom, co již bylo zkontrolováno a konzultujte další kroky.