Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V manuálu jsou použity následující symboly a piktogramy.

Nebezpečí úrazu

Icon
  • Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu.

Varování

Icon
  • Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyvarovali poškození zařízení.

Upozornění

Icon
  • Důležité upozornění. Nedodržení pokynů může vést k nesprávné funkci zařízení.

Tip

Icon
  • Užitečné informace pro snazší a rychlejší používání nebo nastavení.

Poznámka

Icon
  • Postupy a rady pro efektivní využití vlastností zařízení.

  • No labels