Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® Helios IP HTTP API (Application Interface) je rozhraní určené ke vzdálenému řízení, nastavování a sběru dat z 2N® Helios IP pomocí aplikací třetích stran. 2N® Helios IP HTTP API umožňuje začlenit interkomy 2N do širší infrastruktury na straně uživatele (např. systémů domácí automatizace, docházkových systémů apod.)

2N® Helios IP HTTP API poskytuje jednoduchý interface postavený na standardních protokolech (SOAP/HTTP) a umožňuje vyčítat stavové nebo statistické informace.

2N® Helios IP API je definováno pomocí webové služby přístupné na adresách:

  • http://helios_ip_address/automation - příkazy pro řízení 2N® Helios IP
  • http://helios_ip_address/notification - příkazy pro sběr dat z logu.

Klient odešle na jednu z uvedených adres HTTP požadavek obsahující správně formátovaná SOAP/XML data. 2N® Helios IP provede požadovanou operaci a odešle zpět odpověď ve formátu SOAP/XML.
 

Obecná struktura HTTP požadavku odpovídá následujícímu vzoru:

 

V případě úspěšného zpracování požadavku 2N® Helios IP odešle HTTP odpověď:

 

Pokud požadavek nelze zpracovat, příp. při jeho zpracování dojde k chybě, 2N® Helios IP vrátí odpověď 400 Bad Request a data odpovědi obsahují SOAP/XML s popisem chyby.

  • No labels