Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® Helios IP implementuje interní log událostí, do kterého se stále ukládají různé typy událostí vznikající v zařízení – stisk klávesy, zadání numerického kódu, detekce RFID karty, změny stavu hovoru apod.

Velikost logu je dimenzovaná na 500 událostí. V případě, že je log zaplněn, vložení jedné nové události způsobí odstranění nejstarší události. Události v logu jsou seřazeny podle data a času (TimeStamp). Maximální rozlišení času je 1s. Každá událost má zároveň přiřazené jednoznačné 16bit RecordId, které je automaticky zvyšováno o 1 s každou novou událostí. Pomocí RecordId id lze rozlišit záznamy v rámci stejného data a času.

Uložení logu událostí v 2N® Helios IP si lze představit jako následující tabulku:

 

TimeStamp

RecordID

Event Type

Event Data

1

13/06/01 12:05:01

65533

CardEntered

Card=…

2

13/06/01 17:30:23

65534

CardEntered

Card=…

3

14/06/01 08:10:23

65535

KeyPressed

Key=…

4

14/06/01 08:10:23

0

KeyPressed

Key=..

 

500

27/06/01 17:05:01

496

CardEntered

Card=…

První řádek tabulky reprezentuje nejstarší položku (na začátek logu). Poslední řádek tabulky reprezentuje nejnovější položku (na konci logu). Protože RecordID je 16bitové číslo, automaticky přetéká z hodnoty 65535 na 0

2N® Helios IP definuje několik typů událostí ukládaných do logu. 

EventPopis
KeyPressed Stisk klávesy
CallStateChangedZměna stavu hovoru
CodeEnteredVložení kódu pomocí numerické klávesnice
CardEnteredDetekce RFID karty
DeviceStateZměna stavu zařízení

Vyčítání logu událostí z 2N® Helios IP je založeno na standardu WS-BaseNotification. Klient může interní log 2N® Helios IP vyčítat dvěma způsoby – v režimu Subscription a v režimu PullPoint.

V režimu Subscription 2N® Helios IP odesílá události klientovi, který si odběr registroval automaticky ve formě Notify zpráv.

V režimu PullPoint musí klient aktivně události z logu vyčítat pomocí požadavku GetMessages.

Odběr událostí v režimu Subscription

Klient, který chce odebírat události z 2N® Helios IP se musí zaregistrovat (vytvořit tzv. Subscription) pomocí požadavku Subscribe. Klient musí v požadavku uvést typ událostí, které chce odebírat a uvést HTTP adresu, na kterou se mají posílat události. Klient musí zároveň uvést dobu, na kterou se chce registrovat.

V případě úspěšné registrace 2N® Helios IP odpoví zprávou SubscribeResponse jejíž součástí je Subscription Id, které je nutno použít pro další komunikaci s 2N® Helios IP.

Po úspěšné registraci začne 2N® Helios IP odesílat Notify zprávy na uvedenou HTTP adresu. Události jsou odesílány bez zpoždění v okamžiku jejich vzniku. Při registraci lze specifikovat kolik událostí lze maximálně odeslat v rámci jedné zprávy Notify.

Doba registrace je časově omezená (klient jí uvádí v požadavku Subscribe). Po vypršení této doby je klient automaticky odregistrován od odběru událostí. Klient může prodloužit dobu registrace (před jejím vypršením) pomocí požadavku Renew. 2N® Helios IP odpoví odpovědí RenewResponse.

Klient může explicitně ukončit registraci pomocí požadavku Unsubscribe. 2N® Helios IP odpoví na tento požadavek odpovědí UnsubscribeResponse.

V případě, že mezi klientem a 2N® Helios IP firewall nebo NAT nemusí být režim odběru událostí pomocí Subscription vždy vhodný. Notify zprávy budou doručeny pouze v případě, že síťové prvky jsou vhodně nakonfigurované.

Na následujícím obrázku je zobrazen stavový diagram a obvyklá posloupnost zpráv mezi klientem a 2N® Helios IP:

Odběr událostí v režimu PullPoint

Klient, který chce odebírat události z 2N® Helios IP se musí zaregistrovat (vytvořit tzv. PullPoint) pomocí požadavku CreatePullPoint. Klient musí v požadavku uvést typ událostí, které chce odebírat.  Klient musí zároveň uvést dobu, na kterou se chce registrovat.

V případě úspěšné registrace 2N® Helios IP odpoví zprávou CreatePullPointResponse jejíž součástí je Subscription Id, které lze použít pro další komunikaci s HeliosIP.

Po úspěšné registraci může klient periodicky vyčítat události z 2N® Helios IP pomocí požadavku GetMessages. 2N® Helios IP odpovídá odpovědí GetMessagesResponse, která obsahuje seznam událostí. V případě, kdy žádná událost není ve frontě, seznam událostí v odpovědi je prázdný.

Doba registrace je časově omezená (klient jí uvádí v požadavku CreatePullPoint). Po vypršení této doby je klient automaticky odregistrován od odběru událostí. Klient může prodloužit dobu registrace (před jejím vypršením) pomocí požadavku Renew. 2N® Helios IP odpoví odpovědí RenewResponse.

Klient může explicitně ukončit registraci pomocí požadavku Unsubscribe. 2N® Helios IP odpoví na tento požadavek odpovědí UnsubscribeResponse.

  • No labels