Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje, jak nastavit 2N® Lift1 pomocí SMS zpráv. Dozvíte se, jaké příkazy je možné použít pro konfiguraci komunikátoru a také jaké pro ně existují možné potvrzující a chybové odpovědi.

 

Konfigurační SMS zprávy

Níže naleznete seznam dostupných SMS příkazů pro 2N® Lift1, tato konfigurace je možná pouze v kombinaci s GSM bránou 2N® EasyGate PRO s verzí FW xxxx. V seznamu níže je přesný formát konfiguračních SMS zpráv. Je možné zadat maximálně 160 znaků.

 

 1. Konfigurace:
  L1 CNF 12345 011=00420222222222 012=00420111111111 (Je možné použít jakýkoliv z parametrů z tabulky parametrů)
 2. Uvedení komunikátoru 2N® Lift1 do továrního nastavení:
  L1 DEF 12345
 3. Vybrání profilu (pokud nastavíte profil 1, potom bude komunikátor uveden do továrního nastavení jako u bodu 2 - DEF):
  L1 SET 12345 2
 4. Restart:
  L1 RST 12345

Možné odpovědí

Potvrzující odpovědi

L1 CNF OK - konfigurace byla aplikována

L1 DEF OK - uvedení do továrního nastavení bylo úspěšné

L1 SET OK - přepnutí profilu bylo úspěšné

L1 RST OK - restart zařízení proběhl úspěšně

 

Chybové odpovědi

L1 ERR Invalid Message  - pokud L1 chybí nebo je ve zprávě uvedeno něco jiného (L2, L4 cokoliv jiného)

L1 ERR Unknown Command  -pokud byl použit jiný příkaz než CNF, DEF, SET a RST  (DFE FNC ETC ...)

L1 ERR Invalid Password  - nesprávné heslo pro programování (defaultní je 12345)

L1 ERR Invalid Parameters  - neplatný parametr, odpověď na CNF a SET.

L1 ERR Invalid Syntax  -Syntax error, pokud se někde ve zprávě nachází mezera nebo jiný znak, který tam nepatří

L1 ERR Does not Respond  - nevyzvedne hovor po 60 s
                                               - hovor je vyzvednut, ale nereaguje na CPC programování 
                                               - položení hovoru během programování
                                               - nereaguje na WRITE_START, WRITE_CONFIRM, nebo CRC_REQUES