Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto FAQ popisuje, jak používat na zařízení 2N® Indoor Touch HTTP API a jak jej nakonfigurovat. 2N® Indoor Touch HTTP API je aplikační rozhraní navržené pro správu vybraných 2N® Indoor Touch funkcí pomocí HTTP příkazů. Umožňuje integraci s produkty třetích stran jako domácí automatizační, bezpečnostní a monitorovací systémy, atd.

Požadavky

Icon
 • 2N® Indoor Touch FW verze 2.0.3 či vyšší
 • Pro některé funkce je požadován 2N® Indoor Touch HW verze 4

 Typy&Triky pro začátek

 • V manuálu najdete všechny příkazy, které můžete konfigurovat pomocí HTTP API jednotky 2N® Indoor Touch.

 • Komunikace je provedena pomocí HTTPS protokolu, který běží na protokolu 443. Autentifikace vyžaduje nejdříve přihlašení pomocí jména a heslo. 

 • Uživatelé potřebují HTTP API licenci. Bez licence nebude HTTP API fungovat. Objednávací číslo je 91378395.

 

Jak použít HTTP API na 2N® Indoor Touch

 1. Existují dvě možnosti, jakým způsobem se dá k HTTP API přistoupit. Je možné použít vlasní aplikaci či jakýkoliv webový prohlížeč.
 2. Pro demonstraci je použita aplikace Postman. V prvním případě se uživatel autentizuje pomocí příkazu login metodou PUT a dále pak používá příkazy pomocí metody GET. 3. Druhou možností je webový prohlížeč. Přihlašte se do 2N® Indoor Touch, použijte pro přihlášení Vaše uživatelské jméno a heslo. Toto je důležité pro Vaši autentizaci. Bez přihlášení nebude HTTP API fungovat. Pro více informací prosím přejděte na tento manuál. https://faq.2n.cz/display/ICUAPI12CZ/4.1+Interface 4. Po autentizaci je možné využít HTTP API. Struktura příkazů musí být zachovat, tedy https://<IP>/api/v1/<subsystem>?<parameters>

  • IP je IP adresa 2N® Indoor Touch
  • <subsystem> je označení části systému, kterou bude chtít klient ovládat
  • <parameters> jsou upřesňující argumenty dotazu

          Příklad:  https://192.168.50.183/api/v1/maintenance/resetdevice

          Výsledek:  {

                           "data":{}

                         }

 

Jak přepnout relé na 2N® Indoor Touch pomocí HTTP API

 1. Poté, co se přihlásíte do zařízení, použijte speciální HTTP API příkaz pro přepnutí relé.  - struktura příkazu je https://<IP>/api/v1/gpio?action=set&name=<string>&type=<string>&value=<bit>, kde je nutné definovat jméno, typ a hodnotu

Manuál

Icon

Pro více informací ohledně přepínaní IO modulu následujte na tento odkaz: https://wiki.2n.cz/hseit/api/latest/cs/4-http-api/4-2-prikazy/4-2-2-gpio/4-2-2-3-nastaveni-hodnoty-vystupu

Pro více informací ohledně relé následujte na tuto stránku: Relé - Jak připojit relé k 2N® Indoor Touch

 

 

Jak aktivovat zámek dveří aplikace 2N® Helios IP Mobile pomocí HTTP API

 1. Poté co se přihlásíte do zařízení, přidejte Váš 2N® Helios IP interkom do 2N® Helios IP Mobile aplikace. Toto je možné udělat oba způsoby jak pomocí webového prohlížeče, tak přímo z aplikace 2N® Helios IP Mobile.

   

            2. Použijte HTTP API příkaz k aktivaci zámku dveří v 2N® Helios IP Mobile aplikaci. Důležitá část příkazu je sériové číslo uloženého intercomu a ID zámku, který byste rádi použili.

   

Manual

Icon