Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje, jak nahrát uživatelskou hlášku do výtahového komunikátoru 2N® Lift1. Existují dvě možnosti, jak hlášku nahrát. První možnost je přes programovací menu komunikátoru přímo přes sluchátko telefonu, z kterého na komunikátor voláte nebo pomocí programovacího nástroje, kde je možné nahrát předem nahrané uživatelské hlášky. Oba způsoby jsou popsány níže.

Nahrání hlášky přes programovací menu

 1. Vytočte číslo komunikátoru 2N® Lift1 a po vyzvednutí hovoru vstupte do programovacího menu pomocí servisního hesla (defaultní hodnota je 12345): *servisní heslo
 2. Zadejte parametr pro nahrání uživatelské hlášky: 972*servisní heslo*
 3. Uslyšíte trvalý tón (až 15 s). Maže se příslušná část paměti. Vyčkejte, až tón skončí a uslyšíte tón potvrzení.
 4. Nyní 2N Lift1 nahrává hlášení. Maximální délka je 30 s.
 5. Pokud je hlášení kratší, ukončete nahrávání stiskem jakékoli číslice (DTMF) na telefonu.
 6. Nahraná zpráva se Vám ihned přehraje pro kontrolu.

Poznámky

Icon
 • Délka zprávy je maximálně 30 sekund. Nejdříve je vhodné si připravit text zprávy a vyzkoušet si jeho délku. Pamatujte na jednoznačnou identifikaci výtahu a také na cizince, např. v hotelích. Při nahrávání mluvte zřetelně a nahlas, a pokud je zpráva delší, sledujte čas, aby Vás konec zprávy nezaskočil.
 • Kvalita zprávy záleží na mluvčím (pro reprezentativní účely doporučujeme profesionální namluvení zprávy), dále na telefonním přístroji (nepoužívejte "handsfree" režim, nebo staré telefony s uhlíkovou vložkou), na hluku v místnosti, odkud při nahrávání voláte a na kvalitě spojení (nejlepší je "namluvit" hlášení předem na pobočkové ústředně).
 • Kontrola zprávy: zpráva se po nahrání ihned přehraje pro kontrolu.
 • Aby byla hláška přehrána, je nutné nastavit parametr 975!

Nahrání hlášky pomocí programovacího nástroje

Pokud zvolíte tuto variantu, je nutné mít na svém PC nainstalován software 2N® Lift1 Service Tool který je ke stažení na webu 2N. Nahrát hlášku pomocí programovacího nástroje je možné třemi způsoby:

 1. Pro první možnost stiskněte tlačítko "Nová už. zpráva". Toto přidá do seznamu novou zprávu, která bude prázdná a je možné nahrát vlastní hlášku.
 2. Pro druhou možnost stiskněte tlačítko "Načíst ze zařízení". Toto stáhne z připojeného komunikátoru 2N® Lift1 aktuální hlášku.
 3. Pro třetí možnost stiskněte tlačítko "Uložit do adresáře". Toto umožňuje vybrat hlášku uloženou na disku vašeho počítače a nahrát ji do zařízení. 

 

K programování komunikátoru pomocí programovacího nástroje 2N® Lift1 je dále nutné mít 2N® Lift1 Programming Tool (919680E). Jedná se o HW zařízení (na obrázku níže), které slouží k propojení komunikátoru s PC pomocí USB.

Poznámky

Icon
 • Maximální délka nahrávané hlášky je 30 s.
 • Správný formát vkládané hlášky je .WAV. Jiné soubory nahrávat nelze.
 • Nahrávání hlášky je možné až po výběru vstupního zařízení v nastavení nahrávání.
 • Je-li hlasitost nahraných hlášek malá, nemá nastavení výstupní hlasitosti v aplikaci vliv na celkovou hlasitost nahrávky ukládané do hlásky. V takovém případě je třeba hlášku nahrát znovu silněji.
 • K nahrávání hlášek používejte pouze velmi kvalitní mikrofony. Během nahrávání se nacházejte v dobře hlukově odizolované místnosti s kvalitními akustickými vlastnostmi. Předejdete tak nekvalitním nahrávkám, šumu a rušení během jejich záznamu.