Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje, jak provést 2N® Lift1. U předchozích verzí výtahových komunikátorů (2N® SingleTalk) bylo možné pouze vyresetovat heslo s pomocí technické podpory, nebo uvést zařízení do defaultního stavu pomocí jednoho z parametrů. 2N® Lift1 obsahuje novou možnost - nyní je možné provést reset celého zařízení ze strany uživatele bez asistence technické pomocí jumperu na základní desce jednotky. Dále již není možné resetovat heslo vzdáleně. Níže najdete několik kroků, které popisují, jak reset provést.

Tovární nastavení na desce V1

  1. Uvolněte šrouby a odejměte vrchní plastový kryt.  2. Jakmile otevřete zařízení, můžete k resetu použít jumper, který je znázorněn na obrázku níže.  3. Nyní odpojte zařízení od linky a připojte na piny znázorněné níže jumper, který je zmíněn v předchozím kroku. Poté zařízení znovu připojete. Cca. po 5 sekundách se zařízení vyresetuje, pokud zařízení otočíte, uvidíte LED diody signalizovat reset. Jakmile bude zařízení vyresetováno, opět ho odpojte a vraťte jumper do původní pozice. Nyní můžete vstoupit do programovacího menu s defaultním heslem a také parametry budou v defaulních hodnotách.

Tovární nastavení na desce V2

  1. Odpojte zařízení, uvolněte šrouby a odejměte vrchní plastový kryt.

  2. Jakmile otevřete zařízení, k resetu použijte jumper, který se připojí na piny znázorněné nížePoté zařízení znovu připojete.

       3. Nyní spojte kontakty zobrazené níže (ALARM 2) na dobu 5 sekund, poté dojde k resetu do továrního nastavení. Reset proběhl v pořádku pokud se zelená i žlutá LED dioda rozbliká současně. Jakmile bude zařízení vyresetováno, opět ho odpojte a jumper vyjměte. Nyní můžete vstoupit do programovacího menu s defaultním heslem a také parametry budou v defaulních hodnotách.

Nastavení do továrního nastavení pomocí servisních nástrojů 2N® Lift1 Service Tool

Po přípojení k servisním nástrojům, vyčtení aktuální konfigurace:

  1. klikněte na Nová
  2. klikněte na Uložit do zařízení

 

 

Reset pomocí hlasového menu

Icon

Veškeré parametry, včetně servisního hesla, lze uvést do továrního nastavení také pomocí hlasového menu. Postup:

a) vytočit přidělené číslo komunikátoru

b) zadat servisní heslo ve tvaru *12345*

c) zvolit parameter 999*SERVISNI_HESLO* kde SERVISNI_HESLO je aktuální heslo pro potvrzení.