Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento FAQ návod popisuje, jak nainstalovat  2N® NetStar SW. Software je v podstatě virtuální PBX (pobočková ústředna), která funguje stejně jako klasický 2N® Netstar se stejným konfiguračním rozhraním. Jediným rozdílem je, že je zde možné připojit pouze zařízení komunikující po SIP protokolu.

Požadavky

Icon
  • s

 

Instalace 2N® NetStar SW

  • Nejprve je nutné nainstalovat instalační soubor Setup_fw verze.exe., Po úspěšné instalaci se ve složce s nainstalovaným programem       (standardně C:\Program Files (x86)\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetStar\2N NetStar SW Admin Tool 1.1.0\Software\) objeví .iso image. Tento image se využívá pro instalaci 2N® NetStar SW ve Virtual Boxu, či jiném virtualizačním prostředí.

 

  • Po spuštění Virtual Boxu je nutné vytvořit nový virtuální počítač následovně:

    

Pozn.:Je vhodné zvolit velikost paměti na 4096 MB.

 

  • Po dokončení je nutné zadat cestu k iso image ve složce: C:\Program Files (x86)\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetStar\2N NetStar SW Admin Tool 1.1.0\Software\. To lze provést tak, že se nejprve se zvolí nastavení námi nově vytvořeného virtuálního počítače a v sekci úložiště se zadá příslušná cesta k iso souboru.

  • V sekci síť je nutné nastavit u správného síťového rozhraní režim: Síťový most. Poté je možné virtuální počítač spustit.

Instalace 2N® NetStar SW v prostředí VirtualBox

  • Při instalaci je nutné zvolit klasickou instalaci (ne grafickou instalaci)

  • Poté je uživatel vyzván pro výběr lokalizace:

  • Dále se nastavuje IP adresa. Ta by měla být ve stejném síťovém rozsahu jako síťová karta stroje na kterém běží VirtualBox. V našem případě byla zadána IP adresa 192.168.50.211

           

        

2N® NetStar SW  je nyní nainstalován a připraven k použití. Dostupnost 2N® NetStar SW  lze ověřit pomocí pingu.

2N® NetStar SW Administrační nástroj

Pro možnost konfigurace je nutné spustit administrační nástroj pro SW 2N® NetStar  a vytvořit spojení.

     

 

V dalším kroku se spustí 2N® NetStar Administrátor, který je již stejný jako u HW verze 2N®  NetStaru.

 

Varování

Icon

SW 2N®  Netstar neobsahuje 800 hodinovou Trial licenci, tudíž je nutné licenci přidat. Licence se generuje na základě Seriového čísla, které naleznete v Sekci Globální Data-Licence-Seriové číslo.