Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento FAQ návod popisuje, jak provést tovární nastavení na 2N® NetStar a to pomocí konzolového kabelu či aplikace NS Admin Tool.

Tovární nastavení pomocí konzolového kabelu

  • Připojte 6-žilový kabel do COM portu CPU karty 2N® NetStar. Propojte kabel s převodníkem RS232 - USB, tak aby jste mohli přes konzoli přistupovat k nastavení Netstaru.

  • Otevřete konzolový program, například Putty, a nastavte hodnoty pro správné přihlášení: správný COM port, rychlost 115200Bd, 8 bit, parity: none, stop bit: 1.

    

 

  • Po přihlášení do 2N® NetStar klikněte na 2, která Vás nasměruje do System, dále 4 pro Factory Reset a jako poslední nothing, což provede tovární nastavení pobočkové ústředny  2N® NetStar.

              


   

  • Po továrním nastavení je třeba znovu provést nastavení IP adresy a konfigurace 2N® NetStar.

Tovární nastavení z programovacího nástroje NS Admin Tool.

  • Přihlašte se pomocí programovacího nástroje. Jděte na Ústředna -  Reset ústředny do továrního nastavení. Poté odškrtněte Zachovat konfiguraci ústředny a
    Zachovat nastavení síťového připojení a zmáčkněte OK.