Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje jak zjistit neznámou IP adresu zařízení 2N® LiftIP. Zjištění adresy je možné dvěma způsoby, oba způsoby jsou popsány níže. Prvním způsobem je akustické oznámení IP adresy pomocí hlasového menu. Druhá možnost zjištění IP adresy zařízení 2N® LiftIP je pomocí servisního nástroje 2N® LiftIP Service Tool, který obsahuje síťový skener zařízení 2N® LiftIP.

Zjištění IP adresy pomocí hlasového menu

Dlouhým stiskem (3 s) tlačítka MENU/SELECT se dostanete do systémového hlasového menu. Zařízení začne přehrávat hlášení „Systémové hlasové menu. Ukončit menu můžete tlačítkem BACK." Pokud je zjištěna chyba, přehraje se číslo chyby. Pokračuje se přečtením aktuální IP adresy, DHCP a obnovením továrního nastavení. Kde se tlačítko MENU/SELECT nachází je zobrazeno na obrázku níže.

Menu začne přehrávat informace:

  1. Pokud je zjištěna chyba: „Pozor, zařízení nepracuje správně! Číslo chyby ..."
  2. „IP adresa je x.x.x.x"
  3. „DHCP je zapnuto/vypnuto, pro změnu nastavení DHCP stiskněte tlačítko SELECT." (pokud není tlačítko SELECT stisknuto, pokračuje se na další nastavení). 
  4. „Pro obnovení továrního nastavení stiskněte tlačítko SELECT." (pokud není tlačítko stisknuto, dojde k ukončení hlasového menu)

Pokud potřebujete znát pouze IP adresu zařízení, nechejte zařízení hlasové menu dokončit nemačkejte žádné tlačítko. Pro další informace o hlasovém menu prosím otevřete kapitolu 2.6 uživatelského manuálu.

Zjištění IP adresy pomocí skeneru

Druhá možnost zjištění neznámé IP adresy je poměrně jednoduchá. Otevřete Servisní nástroj 2N® LiftIP Service Tool. Na horní liště zvolte Zařízení->Připojit zařízení.

Nyní stačí pouze přepnout na Skener a ten Vám zobrazí dostupná zařízení v sítí. Dvojitým poklepáním na zařízení ve skeneru je možné se k zařízení rovnou připojit.