Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje, jak nastavit DHCP/Statickou IP adresu výtahového komunikátoru 2N® LiftIP. Existují dva způsoby, jak toto nastavit. První způsob je přes hlasové menu komunikátoru 2N® LiftIP. Nicméně hlasové menu Vám pouze umožní přepnout mezi DHCP nebo statickou IP adresou. Druhý způsob je pomocí servisního nástroje 2N® LiftIP Service tool. Tento nástroj Vám umožní přepínat mezi oběma módy a v případě statické adresy i editovat.

Přepnutí mezi DHCP/Statickou IP adresou pomocí hlasového menu

Dlouhým stiskem (3 s) tlačítka MENU/SELECT se dostanete do systémového hlasového menu. Zařízení začne přehrávat hlášení „Systémové hlasové menu. Ukončit menu můžete tlačítkem BACK." Pokud je zjištěna chyba, přehraje se číslo chyby. Pokračuje se přečtením aktuální IP adresy, DHCP a obnovením továrního nastavení. Kde se tlačítko MENU/SELECT nachází je zobrazeno na obrázku níže.

Menu začne přehrávat informace:

  1. Pokud je zjištěna chyba: „Pozor, zařízení nepracuje správně! Číslo chyby ..."
  2. „IP adresa je x.x.x.x"
  3. „DHCP je zapnuto/vypnuto, pro změnu nastavení DHCP stiskněte tlačítko SELECT." (pokud není tlačítko SELECT stisknuto, pokračuje se na další nastavení). 
  4. „Pro obnovení továrního nastavení stiskněte tlačítko SELECT." (pokud není tlačítko stisknuto, dojde k ukončení hlasového menu)

Pro další informace o hlasovém menu prosím otevřete kapitolu 2.6 uživatelského manuálu.

Přepnutí mezi DHCP/Statickou IP adresou a nastavení adresy pomocí servisního nástroje

 Nejprve je nutné připojit se k zařízení. Otevřete servisní nástroj 2N® LiftIP Service tool a na horní liště zvolte Zařízení->Připojit zařízení.

Nyní se připojte k zařízení, pokud neznáte jeho IP adresu, využijte FAQ Jak zjistit IP adresu výtahového komunikátoru 2N® LiftIP. Vyplňte adresu zařízení, heslo (defaultní je 2n) a klikněte na připojit.

Nyní jděte do sekce Konfigurace->Parametry->VoIP nastavení.Zde můžete podle potřeby povolit nebo zakázat DHCP klienta (0 zakázán, 1 povolen). Pokud je DHCP klient vypnut, můžete zde také editovat IP adresu, bránu a masku a dále VoIP nastavení. Po ukončení editace klikněte na Zapsat do zařízení.