Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A) Webové rozhraní

Do webového prohlížeře zadejte IP adresu 2N® Access Unit a přejděte do sekce  Systém - Síť- Manuální nastavení (IP adresa - Jak zjistit IP adresu 2N® Access Unit?)

 • vyplňte IP adresu  a uložte nastavení

B) 2N Network Scanner

Statickou IP (nebo DHCP) můžete nastavit v nástroji 2N Network Scanner (můžete si jej stáhnout zde). Klikněte pravým tlačítkem na zařízení v seznamu a klikněte na možnost Config. Pole Password vyžaduje heslo k webovému rozhraní zařízení.

C) Tlačítko reset

Produkt 2N® Access Unit:

     

Produkt 2N® Access Unit 2.0:

Produkt 2N Access Unit M:


Pro nastavení konfigurace sítě zařízení do režimu se statickou IP adresou (DHCP OFF) postupujte podle následujících bodů:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED v pravé dolní části základní desky (cca 20s)
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5s)
 • Uvolněte tlačítko RESET

Po restartu bude mít zařízení nastaveny tyto síťové parametry:

 • IP adresa: 192.168.1.100
 • Maska sítě: 255.255.255.0
 • Výchozí brána: 192.168.1.1                              

 

Icon

Tento postup může být aplikován na následující zařízení:

 • 2N Access Unit
 • 2N Access Unit 2.0
 • 2N Access Unit M