Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Při aktualizaci z verze nižší než 2.15.2 prosím dodržujte následující kroky aktualizace:

Vaše verze -> 2.15.2 -> 2.17.1 -> 2.18.1 -> 2.31.1 -> automatická aktualizace na nejnovější verzi (bude popsána dále v tomto návodu).

Pokud aktualizujete z verze vyšší než 2.15.2, pokračujte s další vyšší verzí podle výše uvedeného postupu až po nejnovější verzi.

Tyto verze firmwaru pro každý model přístupové jednotky si můžete stáhnout zde:

Access Unit

Access Unit 2.0

Access Unit M

Záloha konfigurace

Před každou aktualizací doporučujeme uložit záložní konfigurační soubor. Můžete tak učinit v Systém -> Údržba -> Zálohovat konfiguraci:

Postup aktualizace

Ve webovém rozhraní 2N IP interkomu přejděte do Systém -> Údržba.

Klikněte na tlačítko aktualizovat firmware

Vyberte požadovaný soubor s firmware and klikněte na tlačítko Nahrát.

Firmware je volně ke stažení na webové stránce produktu 2N® Access Unit. Sekce: Ke stažení - FirmwarePo nahrání nového firmware se jednotka restartuje. Celý proces aktualizace trvá necelou minutu.


Icon

Tento postup může být aplikován na následující zařízení:

  • 2N Access Unit
  • 2N Access Unit 2.0
  • 2N Access Unit M