Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Do webového prohlížeře zadejte IP adresu 2N® Access Unit  (IP adresa - Jak zjistit IP adresu 2N® Access Unit?)

Záloha konfigurace:

Přejděte do sekce  Systém - Údržba - Systém

Klikněte na tlačítko zálohovat konfiguraci.


Konfigurace se uloží do vašeho adresáře Stahování (file config.xml)

Stažení trace:

Přejděte do sekce  Systém - Síť - Trace. Maximální velikost trace je 4096 kB

1) zapněte zachytávání paketů - červené tlačítko start


2) zastavte zachytávání paketů tlačítko stop

3) uložte trace do PC - tlačítko download (soubor hiptrace.pcap)

 

Icon

Tento postup může být aplikován na následující zařízení:

  • 2N Access Unit
  • 2N Access Unit 2.0
  • 2N Access Unit M