Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uvést zařízení 2N® Indoor Touch do továrního nastavení je možné dvěma způsoby:

  1. Přímo z displeje zařízení 2N® Indoor Touch, v menu Setting, po zadání přihlašovacích údajů (výchozí heslo je 2n) je poté možné v části Advanced zvolit možnost Factory reset a po jejím potvrzení bude zařízení uvedeno do výchozího stavu.
  2. Ve webovém rozhraní zařízení 2N® Indoor Touch v Menu Device-Maintenance je zde opět možnost zvolit položku Factory reset a po jejím potvrzení bude zařízení uvedeno do výchozího stavu.